Jablonecký měsíčník

Zpravodaj územně správního celku Jablonec nad Nisou

Jablonecký měsíčník - hlavička, zelená

Aktuální číslo

Jablonecký měsíčník - září 2022

Redakce

Adresa redakce: Mírové náměstí 19, Jablonec nad Nisou | Redaktor: Jiří Endler, tel.: 724 290 784, email: mesicnik@mestojablonec.cz | IČO: 00262340 | Registrace: MK ČR E 10465 | Redakční rada: David Mánek, Petr Roubíček, Milan Kouřil, Petr Vobořil, Pavel Žur, Štěpán Matek, Vladimír Opatrný, Marek Řeháček, Jana Fričová | Tištěná verze Jabloneckého měsíčníku vychází 11 krát ročně v nákladu 21 450 kusů.

Podmínky inzerce

Statut Jabloneckého měsíčníku

Distribuce Jabloneckého měsíčníku

Archiv starších čísel

load