Jablonecký měsíčník

Zpravodaj územně správního celku Jablonec nad Nisou

Jablonecký měsíčník - logo - modré

Aktuální číslo

Jablonecký měsíčník - únor 2023

Redakce

Adresa redakce: Mírové náměstí 3100/19, Jablonec nad Nisou, 46601 | Redaktor: Jiří Endler, tel.: 724 290 784, email: mesicnik@mestojablonec.cz | IČO: 00262340 | Registrace: MK ČR E 10465 | Redakční rada: Ing. Jan Macek, Ing. Jana Hamplová, Ing. Miloš Vele, Mgr. Vladimír Opatrný, MgA. Jan Picko, Jan Vrajík, Mgr. Pavel Žur, JUDr. Marek Řeháček, Jana Fričová, Markéta Hozová, dipl. ek. | Tištěná verze Jabloneckého měsíčníku vychází 11x ročně v nákladu 21 450 kusů.

Podmínky inzerce

Statut Jabloneckého měsíčníku

Distribuce Jabloneckého měsíčníku

Archiv starších čísel

load