Jablonec nad Nisou v proměnách času

1356 - 1643

V údolí čisté říčky, při křižovatce cest, stávala rozložitá jabloň. Pověst vypráví o tom, že právě tady nacházely skupiny pocestných a formani s povozy místo k odpočinku po dlouhé a namáhavé cestě. Není divu, že tady později přibyla hospoda a také kovárna. Zkazka se stala též základem pro vznik městského znaku. Skutečná historie je však složitější.

15.11.2004 11:26:35 | přečteno 8122x | Petr Vitvar | Celý článek
 

1643 - 1864

Válečné události a s nimi spojená zkáza, požáry a rabování, které Jablonec postihly, sice rozvoj obce pozastavily, naštěstí však ne nadlouho. Již r. 1654 se v berní rule uvádí 25 usedlostí a 2 domkáři. Žádná z usedlostí nebyla pustá. Po 33 letech se počty zvýšily na 4 chalupníky, 29 domkářů a 20 samostatných výměnkářských stavení.

15.11.2004 11:20:58 | přečteno 6963x | Petr Vitvar | Celý článek
 

1865 - 1912

Roku 1852 požádali občané Jablonce císaře Františka Josefa I. o povýšení na město. Žádosti bylo 28. března 1866 vyhověno a úřední přípis byl odeslán 31. března ze státního ministerstva ve Vídni na pražské místodržitelství. Odtud šel dál služební cestou na jablonecký okresní úřad, který dopis předal 18. dubna 1866 obecní radě.

2.6.2005 7:54:36 | přečteno 7727x | Petr Vitvar | Celý článek
 

1914 - 1938

Na svatou Annu, 26. července 1914, vypovědělo Rakousko-Uhersko válku Srbsku, která přerostla ve válku světovou. I naše město bylo zasaženo značnými hospodářskými ztrátami, ty však byly časem nahraditelné. Mnohem horší byly ztracené životy. Obětí války se stalo 724 občanů našeho města, kteří padli, 139 jich zůstalo nezvěstných. Tak to bylo zaznamenáno na pomníku padlých v městském parku před tím, než bronzové desky zmizely kdesi ve sběru.

24.1.2005 7:51:15 | přečteno 8307x | Petr Vitvar | Celý článek
 

1938 - 1948

Ještě před mnichovským diktátem navštívil 17. 8. 1936 naše město prezident Eduard Beneš a ve stejném roce přijela do Jablonce n. N. též budoucí hlava státu, Klement Gottwald. Pamětníci tvrdí, že Gottwald promluvil na jablonecké Střelnici pouze německy. Poměry se v té době rychle vyhrocovaly, stupňovala se protičeská kampaň a k ní se připojil antisemitismus. Dne 23. 3. 1938 byla vyhlášena všeobecná mobilizace.

15.11.2004 13:54:21 | přečteno 9825x | Petr Vitvar | Celý článek
 
Vytvořeno 9.11.2004 12:17:30 | přečteno 10962x | Petr Vitvar
load