Osudy fary od roku 2008

, autor: archiv JKIC

Průběh přeměny bývalé fary na Dům Jany a Josefa V. Scheybalových

Květen 2008

29. května schválili zastupitelé záměr odkoupit objekt bývalé fary v Kostelní ulici 6 a realizovat v ní odkaz manželů Scheybalových včetně uložení jejich sbírek o historii Jablonce a okolí.

Říjen 2008

Rada města uložila místostarostovi Petru Vobořilovi uzavřít s Janem Strnadem smlouvu o přípravě podkladů pro realizaci Domu Jany a Josefa V. Scheybalových a zmocnila jej k zastupování města při jednání s Ministerstvem kultury ČR a s Muzeem Českého ráje.

Únor 2010

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových bezúplatně převedl faru (nemovitou kulturní památku) městu Jablonec nad Nisou. Kromě ní získalo město bezúplatně také dva pozemky o celkové rozloze 725 m2 a kolnu postavenou kolem roku 1930. Celková účetní hodnota převedeného majetku je více než 2 miliony korun.

Říjen 2010

Žádost o dotaci na projekt přestavby fary byla úspěšná.

Prosinec 2010

Společnost Jablonecké kulturní a informační centrum, o.p.s. získala dotaci na projekt přestavby fary ve výši 20 milionu korun.

Únor 2011 – říjen 2012

Probíhá rozsáhlá rekonstrukce bývalé fary. Restaurátoři ještě před zahájením stavebních prací snímají nejvýše postavenou sochu ze souboru Getsemanské zahrady. Anděl s kalichem hořkosti putuje do depozitáře a čeká na svou obnovu. Ostatní sochy v Getsemanské zahradě zůstávají na svém místě, balí se do prodyšné tkaniny a chrání dřevěným bedněním. Stejně se zabezpečují i všechny pískovcové sokly. V rámci rekonstrukce je v domě třeba řešit vlhkost, která se zde za poslední léta střádala a způsobila značné zvětrání zdiva.

Archeologický průzkum odhalí v přízemí pod dřevěnou podlahou původní základy barokních kachlových kamen a v sousední, tzv. černé kuchyni zachované topeniště. Objevují starou kamennou kanalizační šachtu, původní kamenné ostění zazděných dveří do chlíva a téměř neporušenou původní cihlovou dlažbu ve sklípku. Nálezy jaou zakonzervovány.

Rozvádí se vodovodní potrubí uvnitř i vně budovy a odpadní šachty, probíhají tesařské práce na střeše a krovech, pokládá se nová střecha a podlahy, rekonstruují se schodiště, repasují okna a dveře, buduje se skleněná přístavba. V průběhu stavby se objevují nečekaná úskalí – je třeba zpevnit základy domu z hlediska statiky, zdi se stehují kovovými sponami, zpevňují se i klenby v přízemí. Pod žulovým dlážděním v Kostelní ulici dělníci nachází souvislý beton. Jeho odstranění postup prací ztíží a prodlouží uzavírku ulice. A rekonstrukci znepříjemňuje také brouk vrtavec, jehož je třeba zlikvidovat plynem a postřikem.

V únoru 2012 město zavalí sněhová kalamita a uzavře ledový příkrov, který ztěžuje zimní údržbu. Ustává tak práce na skleněné přístavbě, ruch však pokračuje dál v interiéru fary.

26. listopadu 2012

Slavnostní otevření Domu Jany a Josefa V. Scheybalových.

Přehled článků a zpráv z průběhu rekonstrukce

Další informace k průběhu přestavby fary na www.jablonec.com

Rekonstrukce fary

Fotogalerie z průběhu rekonstrukce
, autor: archiv JKIC

Sklípek v přízemí bývalé fary

 
, autor: archiv JKIC

Štukování speciální hmotou

 
, autor: Lea Machurová

Archelogický průzkum

 
, autor: Petr Brestovanský

Archelogický průzkum

 
, autor: Petr Brestovanský

Fotoplán - archeologický průzkum

 
, autor: archiv JKIC

Stěhování anděla na restaurování

 
, autor: Lea Machurová

Rekonstrukce střechy - červenec 2011

 
, autor: archiv JKIC

Rekonstrukce střechy bývalé fary

 
, autor: archiv JKIC

Nová střecha

 
, autor: archiv JKIC

Statické trhliny

 
, autor: archiv JKIC

Fara - střešní sněháky

 
, autor: archiv JKIC

Rekonstrukce bývalé fary - detail práce na východní straně

 
, autor: archiv JKIC

Elektrikář

 
, autor: archiv JKIC

Postup stehovací techniky

 
, autor: archiv JKIC

Chodba

 
, autor: archiv JKIC

Podkroví

 
, autor: archiv JKIC

Práce v interiéru

 
, autor: archiv JKIC

Strop

 
, autor: archiv JKIC

Přístřešek

 
, autor: archiv JKIC

Dům Scheybalových - modrá fasáda

 
 
Vytvořeno 27.8.2012 9:01:34 - aktualizováno 26.11.2012 14:16:59 | přečteno 3287x | Petr Vitvar
load