Doprava

Aktuální zprávy

Aktuální články s tématikou dopravy a komunikací ve městě.

Veřejná doprava

Městská hromadná doprava, jízdní řády, tramvajová doprava, meziměstská autobusová doprava, železniční doprava, Dopravní sdružení obcí Jablonecka, Integrovaná doprava Libereckého kraje.

Výluky a změny jízdních řádů

Přehled aktuálních změn ve veřejné dopravě. Výluky vlaků, úpravy jízdních řádů autobusů atd.

Uzavírky

Přehled aktuálních uzavírek komunikací ve městě zveřejněných na úřední desce formou veřejné vyhlášky o stanovení přechodné úpravy provozu.

Parkování ve městě

Placená parkovací místa na území města s parkovacími automaty. Místa pro parkování s kontrolní kartou. Vyznačení placených parkovacích míst na mapě. Ceník parkování.

Zimní údržba

Plán zimní údržby. Vyznačení pořadí důležitosti komunikací na mapě. Důležité kontakty. Informace o mechanizačních prostředcích, využívaných při zimní údržbě.
load