plk. v.v. Oldřich Skácel

, autor: archiv JM

Čestné občanství uděleno 22.12.1995 (MZ 14.12.1995), 28.10.1995 - převzal z rukou prezidenta republiky Václava Havla Řád Bílého lva - vysoké státní vyznamenání, čestným občanem Jablonce nad Nisou a Vyškova na Moravě. Narozen 19.4.1908 ve Lhotě u Vyškova.

Vojenskou službu nastoupil v roce 1928 u 2. cyklistické eskadrony v Brně. Za druhé světové války byl důstojníkem vládního vojska a účastnil se německého odboje, v roce 1944 byl se svým praporem odvelen do Itálie, který pak vysvobodila spojenecká vojska. Ještě v Itálii byla z jednotek českých vojáků sestavena první československá samostatná brigáda. Rozkaz k odjezdu z Itálie přišel v červenci 1945.

Po návratu do Československé republiky byl v letech 1945 až 1948 několikrát tlačen k tomu, aby vstoupil do KSČ, začal být sledován a po únoru 1948, přesně 12.5. 1948 byl po předchozím varování zadržen orgány OBZ (Obranného bezpečnostního zpravodajství). Více jak po roce bití, trýznění hladem a žízní a pod pohrůžkou, že zničí celou jeho rodinu, podepsal tělesně i duševně vysílený Oldřich Skácel bílé archy papíru se svými iniciály. Ty poté posloužily k vytvoření smyšlených důkazů, na jejichž základě byl 4.2.1950 odsouzen k těžkému doživotnímu žaláři. Od trestu smrti, který byl původně navrhován, jej zachránili polehčující okolnosti - mimořádné zásluhy při osvobozování republiky.

Od této doby byl Oldřich Skácel vězněn na několika místech - na Borech a několikrát i v Leopoldově. Odtud byl nakonec v roce 1960 propuštěn do civilu.

Po návratu do svého rodiště na Vyškovsko, kde dříve míval rodinu, ale nenašel klid. Zůstal sám, rodiče zemřeli, jeho manželka i s dětmi změnili jméno, navíc byl stále sledován StB. Začal pracovat v kamenolomu až po dvou letech dostal od StB svolení k přestěhování do Čech, do obce Jistebsko. Zde pracoval v místním JZD. V roce 1968 měl odejít do důchodu, ale musel ještě dalších dvaadvacet let pracovat, a to pod stálým dohledem StB.

S manželkou Jůlií si opravdu vydechli až po sametové revoluci v roce 1989. V roce 1995 obdržel z rukou prezidenta republiky Václava Havla Řád Bílého lva III. stupně - nejvyšší státní vyznamenání a v témž roce se stal čestným občanem Jablonce nad Nisou. Oldřich Skácel zemřel 7. prosince 2002 ve věku nedožitých 95 let.

Vytvořeno 16.8.2013 10:40:15 | přečteno 2268x | Petr Vitvar