Bezpečnost

Městská policie

Kontakty na městskou policii, okrskáři, městský kamerový dohlížecí systém, dětské dopravní hřiště...

Okrskáři

Kontakty strážníky městské policie v dané části města (okrsku). Okrskář dobře zná složení obyvatel, aktivní firmy, problematické zóny lokality. A protože se zde pohybuje častěji, obyvatelé ho znají a důvěřují mu, to umožňuje rychleji řešit problémy nebo jim i v některých případech předcházet.

Policie ČR

Policie ČR - Krajské ředitelství policie Libereckého kraje je jednou ze čtrnácti policejních ředitelství v České republice. Spadají pod něj obvodní oddělení Jablonec nad Nisou, Mšeno, Rychnov u Jablonce n. N., Tanvald, Železný Brod a Smržovka.

Povodně

Rozsah záplavových území na vodních tocích v Jablonci nad Nisou - Lužické Nise, Bílé Nise a Mšenském potoku. Hladinoměry v Jablonci nad Nisou. Povodňový plán města.

Energetika

Řešení mimořádných situací v distribuční soustavě.

Pokyny pro případ ohrožení

Základní návod, jak se připravit na možné následky živelních pohrom a technologických havárií, jak se chovat a jaké základní úkoly plnit ke snížení vlivu těchto následků na životy a zdraví obyvatel.
load