Z dobového tisku

V polovině roku 1907 práce na stavbě divadla vrcholily. Co se psalo v souvislosti s dokončením a slavnostním otevřením divadla v místních novinách „Gablonzer Tagblatt“ (Jablonecký deník)? Pojďme do nich nahlédnout:

4. 8. 1907

Podle rychlého postupu prací lze s jistotou očekávat, že budova bude ještě v tomto měsíci připravena k předání městu a k užívání ze strany divadelní direkce a že budou moci začít jevištní zkoušky. Vybavení jeviště a dekorace budou dodány nejlepšími domácími a zahraničními ateliéry a částečně jsou již na místě. Rozlehlá a velmi významná budova, jejíž stavba byla zahájena před necelým rokem, se takto dočkává šťastného dokončení. Divadelním spolkem vyhlášená sbírka na stavbu divadla měla skvělý výsledek. Do konce července 1907 došlo 132.025 korun.

5. 9. 1907

Jablonecké zastupitelstvo: Ohledně kolaudace divadla konstatoval starosta v souladu s vystaveným protokolem, že zatěžovací zkoušky měly uspokojivý výsledek a že divadlo může být předáno do užívání. Zástupce města, pan stavební rada Wolf, k protokolu uvedl, že divadlo je zhotoveno ve vzorové podobě, je velmi prospěšné a pro město jakožto i okolí je významnou okrasou. Stejně se vyjádřili i ostatní členové komise.

11. 9. 1907

K zahajovacímu představení rozeslala Divadelní dozorčí rada následující pozvánku: Dovolujeme si Vás, velectěné, pozvat v sobotu 21. září v 7 hodin večer ke slavnostnímu otevření městského divadla a prosíme Vás, abyste nám laskavě do 15. tohoto měsíce dali na vědomost, které místo Vám máme rezervovat. Podle množství došlých přihlášek a míst, která máme k dispozici, vynasnažíme se vyhovět vyslovenému přání. S veškerou úctou Divadelní dozorčí rada.

Oblečení. Pánové v uniformě: en parade. Pánové v civilu: černé s frakem a bílou kravatou.

Jak jsme se dověděli, je pro zahajovací představení na programu: 1. Ouvertura od Beethovena „Zur Weihe des Hauses (Zasvěcení domu). 2. Předehra ke Goetheho „Faustovi . 3. Prolog, napsaný panem ředitelem Näbem, přednesený členem ansámblu. 4. „Netopýr ouvertura od Johanna Strausse. 5. „Husarská horečka , veselohra o čtyřech aktech od Kadelburga. Po slavnostním představení se uskuteční slavnostní večer v sálu hotelu „Geling (Praha). K tomu nebyly rozeslány pozvánky, večer je přístupný komukoliv, rovněž dámám.

Dobová pohlednice - divadlo (1925), obrázek se otevře v novém okně20. 9. 1907

Ku ctěnému obyvatelstvu Jablonce n. N.

Významná událost pro dějiny města Jablonec n. N. se uskuteční v sobotu 21. září. Toho dne dojde ke slavnostnímu otevření jabloneckého městského divadla.

Dílo pořízené z ryze německého obecného nadšení je důležitým mezníkem ve vývoji našeho rozvíjejícího se německého města Jablonec n. N. a skvoucím svědectvím obětavosti veškerého německého obyvatelstva a dokladem součinnosti všech rozhodujících činitelů.

Aby toto bylo v den otevření našeho chrámu múzy veřejně vyjádřeno, vyzývá se na základě usnesení městské rady ze 13. září t. r. ctěné obyvatelstvo, aby toho dne, tj. 21. září, byly domy vyzdobeny vlajkami. Jablonec, 15. září 1907. Městská rada.

21. 9. 1907

Významný den

Konečně nadešel onen velký den, ve který se otevřou brány jabloneckého městského divadla a prostory nového chrámu múz budou naplněny slavnostně oděnou společností. Takových vznešených okamžiků není v lidském životě mnoho a my, kteří budeme u toho, je můžeme šťastně hodnotit. Sotva 13 let uplynulo od doby, kdy byl založen Divadelní spolek, a dnes již nádherná stavba, o jejíž realizaci se velice zasloužil jmenovitě pan bankovní ředitel Näbe, stojí.

K otevření divadla byl „nákladem slovutného městského zastupitelstva“ vydán „Oslavný spis“ o 28 stranách, sepsaný odborným učitelem a kronikářem Adolfem Liliem. Sešit byl prodáván za 1 korunu.

Déle než deset let pak byli návštěvníci lákáni i zlevněným vstupným. Tak byla sledována vyšší návštěvnost i získávání nových návštěvnických kruhů. V nastudování stálého jabloneckého ansámblu byla realizována představení slavných klasiků. Jmenovat můžeme například Schillera, Goetheho, Hauptmanna, Shakespeara, Hebbela či Lessinga. Z operní tvorby dokázali jablonečtí herci nastudovat náročná díla Wagnera, Mozarta, Beethovena, Verdiho, Pucciniho a mnoha dalších. Nezapomínalo se ale ani na místní autory, k nimž se řadil třeba učitel a spisovatel Adolf Wildner.

Vytvořeno 30.8.2007 12:32:13 | přečteno 1613x | Petr Vitvar
load