Jablonec před sto lety

Pokud bychom se dokázali přenést do Jablonce na sklonku 19. století, ocitli bychom se v překotně se rozvíjející průmyslové obci. Její centrum tvořil Starý trh, kde se odehrávala nejvýznamnější část obchodního a společenského života. Pod ním se nacházelo Nové tržiště, jehož dominantou byla radnice s věží a hodinami, která se v budoucnu stane „starou“ radnicí a knihovnou.

Řadu míst bychom v tehdejším Jablonci, ve kterém žilo necelých dvacet tisíc obyvatel, nejspíš ani nepoznali. Staré dřevěné chalupy jsou postupně nahrazovány zděnými domy, vznikající komunikace jsou převážně prašné nebo blátivé. Jezdí po nich obchodníci s koňskými povozy nebo ručně taženými či tlačenými kárami. Velký pokrok ovšem přinesla železniční doprava, která před zhruba deseti lety spojila Jablonec se světem. Také tramvajová doprava pomůže již brzy řešit dopravní potíže.

Třikrát týdně vycházejí Jablonecké noviny (Gablonzer Zeitung), v místě je ale vydáváno i několik dalších titulů. Noviny tvoří jediný veřejný sdělovací prostředek. Společenský a kulturní život se odehrává především v prostředí všelijakých spolků. Ty se zabývají nejrůznějšími činnostmi - politickou či národnostní, podpůrnou, cechovní, jsou zde spolky vzdělávací, hudební, pěvecké, zábavné a mnoho dalších. Členy spolků bývají často zámožní a vzdělaní lidé.


Úvahy o stavbě divadla

O divadelní umění se na konci 19. století staraly v Jablonci a okolí spolky tzv. „Divadelních diletantů , kteří svá představení předváděli v lokálech místních hostinců. Dnes by se nazývali spíš divadelními ochotníky. Potřeba sálu pro takové podniky byla zjevná, a proto se již v polovině 90. let začíná vážně uvažovat o stavbě vlastní divadelní budovy. Tato myšlenka byla prý poprvé vyslovena v klubu hráčů kuželek, kteří si říkali „Všech devět“.

Jablonecký kronikář Adolf Lilie napsal již v roce 1895 ve svém nejznámějším díle nazvaném „Der politische Bezirk Gablonz“:

Průmyslová města jsou přirozeně místy, kde se shromažďují lidé všech povolání a stupňů vzdělání; je proto v zájmu všeobecné i osobní morálky, aby bylo v takových městech postaráno o možnost ušlechtilejší zábavy a byla tak splněna lidská povinnost lépe postavených vůči nemajetným. Proto se rozhodli někteří občané města Jablonce, kteří se záležitosti divadla dosud věnovali jen povrchně, jít za věcí s veškerou vážností a nasazením.

Tato skupina lidí vypracovala stanovy „Divadelního spolku v Jablonci nad Nisou“, které byly 2. 12. 1894 schváleny c. k. místodržitelstvím. Koncem roku 1895 byl spolek založen. V jeho čele stanul bankovní ředitel Richard Näbe. Za deset let aktivní činnosti a shánění peněz začaly počáteční úvahy nabývat konkrétní podoby.

Vytvořeno 30.8.2007 12:32:07 | přečteno 1304x | Petr Vitvar