Rozpočet 2012

Rozpočet města na rok 2012

Příjmy

ORJ Popis Rozpočet
0999 Městská policie

1 910

1000 Kancelář tajemníka

10 179

2000 Odbor správní

11 911

3000 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

675

4000 Odbor humanitní

9 329

5000 Odbor ekonomiky

654 689

5111 Sociální fond

2 005

5193 Projekt IC

740

5555 FZÚB

26 505

6000 Odbor správy majetku

129 208

7000 Odbor územního a hospodářského rozvoje

34 413

8000 Odbor stavební a životního prostředí

1 053

9000 Kancelář starosty

516

Celkem

883 133

Výdaje

ORJ Popis Rozpočet
0999 Městská policie

25 410

1000 Kancelář tajemníka

125 457

3000 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

23 389

4000 Odbor humanitní

137 483

5000 Odbor ekonomiky

192 933

5111 Sociální fond

2 005

5555 FZÚB

26 505

6000 Odbor správy majetku

235 560

7000 Odbor územního a hospodářského rozvoje

104 110

8000 Odbor stavební a životního prostředí

413

9000 Kancelář starosty

9 868

Celkem

883 133

Údaje uvedeny v tis. Kč.

Rozpočet podrobně

Rozpočtové změny

Závěrečný účet

Vytvořeno 29.2.2012 15:49:55 | přečteno 5226x | Petr Vitvar
load