Práce na plánu udržitelné mobility pokračují

, autor: www.chytrenacestu.cz

03.07.2017 - Lepší život ve městě díky dostupnější, atraktivnější a šetrnější dopravě vůči životnímu prostředí je cílem plánu dopravy, který společně připravují města Liberec a Jablonec nad Nisou. Na základě projektu Chytře na cestu, vznikl pro území obou měst a okolních obcí multimodální makroskopický dopravní model (SUMP). Ten zmapoval, jaká je současná nabídka i poptávka po dopravě.

„Na dopravním modelu se pracuje od letošního března. Po průzkumech, dotazníkových šetřeních, veřejných projednáních a ostatních analýzách vstupuje projekt Chytře na cestu do návrhové fáze,“ říká Jan Kašík ze společnosti NDCon spol. s  r. o., jež je zpracovatelem strategického dokumentu.

Model se skládá z nabídkové a poptávkové části. „Dopravní nabídku představuje dopravní síť obsahující více než 8000 úseků o celkové délce 1080 km. Jednotlivé úseky charakterizuje především přístupnost pro určité dopravní módy, délka, rychlost a kapacita. Síť veřejné dopravy sestává z 65 tramvajových a autobusových linek, 268 jejich variant a 3252 spojů v pracovní den, které obsluhují 416 zastávek,“ vypočítává Kašík.

Návrhy občanů projdou testem na modelu

Dotazník č. 2 na webuprojektu Chytře na cestu pomůže zpracovatelům vypracovat a na modelu otestovat návrhy opatření pro plán veřejné dopravy i cyklodpravy.  „Ke tvorbě plánů mohou přispět také občané vyplněním dotazníků. Jablonečanům a občanům okolních obcí je určený dotazník č. 2, jenž je na www.chytrenacestu.cz,“ vysvětluje vedoucí projektu Dana Štefanová z libereckého magistrátu a dodává: „Prostřednictvím zmíněného webu je možné také zasílat vlastní náměty ke zlepšení hromadné a cyklistické dopravy.“

Veřejné diskuze o navrhovaných opatřeních budou v září

Na stránkách www.chytrenacestu.cz se v září zveřejní návrh cílů a opatření směřující ke kvalitnějšímu životu v území, které může veřejnost připomínkovat.

V Jablonci se o nich bude veřejně diskutovat v zasedací místnosti č. 202 ve 2. patře radnice 14. září 2017 od 15 hodin. Bude to již druhé jednání v pořadí poprvé se zde sešla veřejnost se zadavateli v letos dubnu.

Dopravní model je cestou k dotacím

Dopravní model vznikl v rámci Plánu udržitelné městské mobility Liberec-Jablonec nad Nisou (SUMP). Bez tohoto strategického dokumentu nebude možné po roce 2018 žádat o žádnou dotaci z EU,“ říká Lukáš Pleticha, jablonecký náměstek pro rozvoj města.

Liberec i Jablonec nad Nisou hledají životaschopná řešení svých problémů s hustou automobilovou dopravou a nedostatkem parkovacích míst „Kvalitně vypracovaný systém udržitelné městské dopravy a cyklodopravy zajistí její dostupnost, zlepší bezpečnost a efektivitu, sníží znečištění ovzduší i spotřebu energie a tím se stanou naše města aktraktivnější,“ konstatuje Pleticha. Plán udržitelné mobility se bude připravovat do konce tohoto roku a přijde na necelých 3,5 mil. Kč. Na rozpočtu se budou rovným dílem podílet Liberec i Jablonec nad Nisou.

Další informace

Vytvořeno 3.7.2017 14:46:22 | přečteno 750x | Petr Vitvar
Štítky: IPRÚ , doprava a komunikace
 
load