Medaile Gratias Tibi Ago převzaly jablonecké osobnosti

, autor: Ota Mrákota

27.09.2016 - Galavečerem v divadle (23.09.) pomyslně vyvrcholily oslavy 150. výročí povýšení Jablonce na město. Překvapením pro všechny byla návštěva 1. jabloneckého starosty Josefa Pfeiffera. V úvodu večera s primátorem pohovořili o těžkostech při vedení města v současnosti a před 150 lety. Pan starosta Pfeiffer poté po boku slečny Nely v reprezentačních šatech města usedl mezi diváky a primátor Petr Beitl rozdal medaile Gratias Tibi Ago nominovaným osobnostem.

Gratias Tibi Ago – Děkuji Ti

Medaili GRATIAS TIBI AGO u příležitosti 150. výročí povýšení Jablonce na město obdrželi:

 • Michaela Albrechtová, ředitelka Diakonie ČCE Jablonec nad Nisou
  za dlouholeté vytváření pozitivního obrazu města a práci v sociální oblasti
 • Josef Boček, pedagog, zakladatel a sbormistr smíšeného pěveckého sboru Janáček
  za dlouholeté působení v oblasti kultury a společenského života města
 • Marie Češková, manažerka pracovní skupiny komunitního plánování pro osoby se zdravotním znevýhodněním
  za dlouholetou práci v neziskovém sektoru
 • Jana Drábková, dlouholetá členka Komise humanitní a sociální péče rady města
  za dlouholetou práci v sociální oblasti
 • Olga Fröhlichová, sbormistryně smíšeného pěveckého sboru Janáček a vedoucí souboru Jablonecká píšťalka
  za dlouholeté působení v kultuře
 • Jana Hanajová, choreografka folklórního souboru Nisanka
  za dlouholetou práci v kultuře a za zachování kulturního dědictví jabloneckého regionu
 • Kateřina Havlová, ředitelka oblastního spolku Českého červeného kříže, zdravotnická instruktorka
  za práci v sociální a humanitární oblasti
 • Simona Havlová, zakladatelka Tadeáškových jesliček
  za vytváření pozitivního obrazu města a práci v sociální a společenské oblasti
 • Iuventus, Gaude!, dětský pěvecký sbor při ZUŠ Jablonec nad Nisou
  za reprezentaci města
 • Bohumil Jakoubě, fotograf
  za dlouholetou prezentaci jabloneckého regionu
 • Jan Kašpar, archivář a historik
  za aktivní přístup a podíl na společenském životě
 • Lenka Klimentová, dobrovolnice Českého červeného kříže – humanitární jednotky
  za organizování humanitárních sbírek a péči a získávání nových dárců krve
 • Vladimír Komňacký, akademický sochař a pedagog
  za dlouholetou práci v oblasti školství, kultury a umění
 • Pavel a Iva Kopáčkovi, vedení smíšeného pěveckého sboru Janáček
  za aktivní účast na společenském a kulturním životě města
 • Dagmar Kubištová, zakladatelka a provozovatelka Útulku Dášenka
  za péči o opuštěná zvířata a aktivní podíl na životě v jabloneckém regionu
 • Petra Laurin, publicistka
  za rozvoj česko-německých vztahů a aktivity v Domě česko-německého porozumění
 • Benjamin Mlýnek, vikář Církve československé husitské
  za zachování kulturního dědictví města a podíl na generální opravě kostela Dr. Farského
 • Marie Musichová, předsedkyně okresní organizace Svazu tělesně postižených v ČR, Jablonec nad Nisou
  za dlouholetou práci v sociální oblasti
 • Taťjána Nováková, členka Řídící skupiny komunitního plánování
  za dlouholetou práci v Komisi humanitní a sociální péče rady města
 • Petr Nový, hlavní kurátor Muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou
  za publikační činnost
 • Pavel Petrželka, pedagog
  za dlouholetou práci ve školství a manažerské schopnosti uplatněné při dělení jednotné průmyslové školy v Jablonci nad Nisou na Střední průmyslovou školu strojnickou a Střední uměleckoprůmyslovou školu
 • Oldřich Plíva, akademický sochař
  za dlouholetou práci v oblasti kultury a umění
 • Jaroslava Pokorná, sbormistryně dětského pěveckého sboru Rolnička
  za dlouholetou práci v oblasti kultury, školství a společenského života
 • Věra Pokorná, sbormistryně dětského pěveckého sboru Skřivánek
  za dlouholeté působení v kultuře při práci s předškolními dětmi
 • Ondřej Polák, vedoucí střediska Jablonec nad Nisou Junák – český skaut
  za dlouholetou spolkovou činnost
 • Jiřina Polanská, kronikářka města Jablonec nad Nisou, principálka divadelního spolku loutkářů Vozichet
  za dlouholetou práci v kultuře a aktivní účast na společenském životě města
 • Josef Sláma, dlouholetý pracovník v kulturní oblasti, spoluzakladatel Jabloneckého klubu onkologických pacientů
  za dlouholeté vytváření pozitivního obrazu města a aktivní účast na společenském životě
 • Jiří Šimůnek, pedagog
  za dlouholetou práci ve školství a zařazení sportovního gymnázia do systému jabloneckých škol, za aktivní účast na sportovním a společenském životě města
 • Helena Vojtěchová, dobrovolná hasička, SDH Jablonecké Paseky
  za dlouholetou výchovu hasičské mládeže
 • Jan Vokurka, podnikatel
  za zachovávání kulturního dědictví jabloneckého regionu a spolupráci s chráněnou dílnou Domov
 • Bohumila Zikmundová, předsedkyně Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, Jablonec nad Nisou
  za dlouholetou práci v sociální oblasti
 • Pavel Žur, sbormistr dětského pěveckého sboru Vrabčáci
  za dlouholeté působení v kultuře

Zástupci sportovních klubů za dlouholeté vytváření pozitivního obrazu města v oblasti sportu:

 • ČLTK Bižuterie Jablonec nad Nisou
 • Fotbalový Klub Jablonec, a. s.
 • Judo klub Jablonec nad Nisou, z. s.
 • KC KOOPERATIVA Jablonec nad Nisou, z. s.
 • Ski klub Jablonec nad Nisou o. s.
 • SKP KORNSPITZ Jablonec, z. s.
 • TJ Bižuterie, z. s.
 • T. J. HC Jablonec nad Nisou
 • TJ Elektro-Praga Jablonec n. N., z. s.
 • TJ JO NISA JABLONEC NAD NISOU
 • TJ LIAZ Jablonec nad Nisou, z. s. – atletický oddíl
 • TJ SOKOL Jablonec n. Nisou

Zástupci firem za dlouholeté vytváření pozitivního obrazu města v oblasti podnikání a rozvoje zaměstnanosti:

 • A.RAYMOND JABLONEC s. r. o.
 • ATREA s. r. o.
 • Benteler ČR s. r. o.
 • ECOGLASS, a.s.
 • INTERNATIONAL METAL PLAST spol. s r. o.
 • Jablonecká nástrojárna s. r. o.
 • JABLOTRON GROUP a. s.
 • LUCID spol. s r. o.
 • MITON CZ, s. r. o.
 • PRECIOSA, a. s.
 • TRW Automotive Czech s. r. o.
 • TEDOM a.s., divize Motory
 • UNITHERM s. r. o.

Medaile Gratias Tibi Ago


Další informace

Galavečer ke 150. výročí města

23.09.2016, Městské divadlo Slavnostní předání medailí GRATIAS TIBI AGO
, autor: Ota Mrákota

Večerem provázela Markéta Hozová

 
, autor: Ota Mrákota

Primátor Petr Beitl a první jablonecký starosta Josef Pfeiffer

 
, autor: Ota Mrákota

Dívka Nela v městských šatech

 
, autor: Ota Mrákota

Harfistka

 
, autor: Ota Mrákota

Ocenění cenou Gratias tibi ago - 1. skupina

 
, autor: Ota Mrákota

Ocenění cenou Gratias tibi ago - 2. skupina

 
, autor: Ota Mrákota

Ocenění cenou Gratias tibi ago - 3. skupina

 
, autor: Ota Mrákota

Ocenění cenou Gratias tibi ago - sportovní oddíly

 
, autor: Ota Mrákota

Ocenění cenou Gratias tibi ago - zástupci firem

 
, autor: Petr Vitvar

Medaile GRATIAS TIBI AGO v krabičce

 
, autor: Petr Vitvar

Medaile GRATIAS TIBI AGO

 
, autor: Petr Vitvar

Medaile GRATIAS TIBI AGO

 
, autor: Ota Mrákota

Iuventus, gaude! a Fine Gospel Time

 
, autor: Ota Mrákota

Zuzana Stirská & Fine Gospel Time

 
, autor: Ota Mrákota

Starosta Pfeiffer nastupuje do kočáru

 
, autor: Ota Mrákota

Starosta Pfeiffer odjíždí

 
 
Vytvořeno 27.9.2016 8:54:45 | přečteno 2597x | Petr Vitvar
Štítky: společnost , medaile a mince
 
load