Trasa prodloužení tramvaje do centra Jablonce je schválená

, autor: archiv MMJN

24.03.2016 - Zastupitelé na základě zpracovaných návrhů a posouzení variant rozhodovali o trase prodloužení tramvajové trati z Tyršových sadů do centra města a umístění dopravního terminálu. Jako nejvhodnější variantu zvolili záměr umístit vedení tramvajové trati Soukennou ulicí přes Dolní náměstí do prostoru dopravního terminálu a umístění tohoto terminálu veřejné dopravy v Jablonci nad Nisou do prostoru ohraničeného ulicemi Kamenná, Lipanská a 5. května.

Další zvažovanou variantou prodloužení tramvajové trati bylo trasování ulicí 5. května přes okružní křižovatku u Zeleného stromu, která se ukázala jako nevhodná z důvodu problematického průjezdu právě kruhovým objezdem zejména v dopravní špičce, kdy by tramvajové vozy zůstávaly stát mezi vozidly najíždějícími do kruhové křižovatky.

Umístění dopravního terminálu bylo také variantní – prostor staré tržnice v Kamenné ulici jako jedna možnost a prostor Ovocného trhu na autobusovém nádraží jako druhá možnost. Zpracovatel návrhu architekt Petr Šikola doporučil jako vhodnější umístění terminálu do Kamenné ulice. Dopravní plochy v centru města by měly být kompaktní a dobře napojené na další systémy města. „Terminál Kamenná vychází nejlépe z pohledu bezbariérového napojení na zastávku ČD Centrum i napojení na střed města - Dolní náměstí,“ řekl Šikola.

Tramvajová trať spojuje Liberec s Jabloncem od roku 1955, do roku 1972 jezdila v Jablonci do centra. Trať dnes končí u Tyršových sadů, dobudovat by tak bylo třeba zhruba 750 metrů kolejí. Zájem cestujících o prodloužení ukázala více než rok trvající výluka na tramvajové trati. Náhradní autobusy pokračovaly z konečné tramvaje dál až na autobusové nádraží a lidé toho hojně využívali.

Mapa varianty Soukenná - terminál Kamenná

Prodloužení tramvaje i přestupní terminál budou financovány z IPRÚ

Oba projekty, jak na prodloužení tramvajové trati, tak na výstavbu dopravního terminálu jsou zařazeny do Integrovaného plánu rozvoje území Liberec – Jablonec nad Nisou. Aby bylo možné čerpat finanční prostředky v rámci IPRÚ, je nutné stavbu zahájit nejpozději v roce 2020 tak, aby byla dokončena do roku 2023. „Peníze jsou v rámci IPRÚ velmi úzce určené na tyto dvě akce – kolejová doprava a dopravní terminál včetně parkování. Není možné je čerpat na něco jiného. Máme nějakou šanci a buď ji uchopíme nebo necháme ležet,“ upozornil primátor Beitl.

„V návaznosti na rozhodnutí zastupitelstva začneme zpracovávat projektovou dokumentaci, připravovat podklady pro všechna povolení a vybírat architekta a také dodavatele na stavbu terminálu. Času není mnoho a musíme být připravení tak, abychom v roce 2018 měli jasný projektový záměr, což je jedna z podmínek dotace,“ vypočítává náměstek primátora pro rozvoj města Lukáš Pleticha.

Liberec jako nositel strategie bude v rámci Výzvy MMR pro vymezenou oblast aglomerace IPRÚ Liberec – Jablonec nad Nisou žádat o dotace z EU v celkové výši 2,59 mld. Kč, z toho1,64 mld. Kč v rámci IROP (Integrovaného regionálního operačního programu), 827,7 milionů korun v rámci OP Doprava (Operačního programu Doprava) a 119 milionů korun v rámci OP Zaměstnanost.

Nová parkovací místa i nové využití pro Horní náměstí

Zastupiteli zvolený záměr umístění dopravního terminálu do Kamenné ulice by mohl do Jablonce přinést více než 400 parkovacích míst. Součástí nového terminálu je plánováno podzemní parkování. Nová parkovací plocha pak vznikne na místě dnešní otočky tramvají v Tyršových sadech. Ta může prospět i objektu městských lázní, resp. možnému investorovi, protože právě stávající absence parkování je nevýhodou tohoto objektu. Navíc podzemní parkoviště v místě terminálu by pomohlo ulevit Hornímu náměstí, které je v současné době degradované právě parkovištěm. Horní náměstí by tak mělo naději stát se místem vhodným pro setkávání lidí a pořádání trhů.

Vytvořeno 24.3.2016 14:29:08 | přečteno 6334x | Petr Vitvar
Štítky: doprava a komunikace
 
load