Jablonec nad Nisou vyhlašuje dluhovou amnestii

, autor: Petr Vitvar

12.09.2014 - Město promine dlužníkům na nájemném v městských bytech nesplacené úroky nebo poplatky z prodlení, pokud základní dluh uhradí do 31. března 2015 a podají písemnou žádost o prominutí dluhu úroků či poplatků z prodlení do 30. 6. 2015. Městu na nájemném dluží 658 lidí.

Dluhová amnestie se týká dlužníků na nájemném, službách nebo bezdůvodném obohacení a vztahuje se na prominutí poplatků z prodlení a úroků z prodlení, případně smluvních úroků vzniklých z nesplacených závazků nájemného a z poskytovaných služeb spojených s užíváním bytů ve vlastnictví statutárního města Jablonec nad Nisou.

Cílem prominutí poplatků a úroků z prodlení z nesplacených závazků z nájemného a služeb spojených s užíváním městských bytů je především motivovat dlužníka k úhradě základního dluhu a následně k pravidelným platbám za nájemné a služby.

„Dluhovou amnestií dáváme rovnou příležitost lidem, kteří přistupují ke své situaci zodpovědně a snaží se své dluhy splácet, aby se dostali z existenčních potíží,“ vysvětluje primátor Petr Beitl. „Druhým aspektem je, že se město dostane alespoň k části svých pohledávek,“ dodává primátor.

Prominutí dluhů je přesně definováno zásadami a lhůtou, ve které musí žadatelé – dlužníci uhradit základní dluh a podat žádost o prominutí dluhu na úrocích z prodlení. Po uplynutí lhůty budou orgány města schvalovat jednotlivé žádosti.

Další informace

Vytvořeno 12.9.2014 13:57:58 | přečteno 2292x | Petr Vitvar