Město přispěje tisíc korun na soukromou školku

12.08.2014 - Od září 2014 zavádí statutární město Jablonec nad Nisou nový druh finanční podpory rodinám předškolních dětí. Město bude přispívat tisíc korun na školné v soukromém zařízení dětem, které se z různých důvodů nepodařilo umístit do některé z městských mateřských škol. Jablonec nad Nisou opět dokazuje, že je obcí přátelskou rodině.

„Chceme umožnit rodičům po dvouleté mateřské dovolené rychlejší návrat na trh práce. Vzhledem k tomu, že město nezřizuje jesle, kapacita pro děti mladší tří let ve městem zřizovaných školkách je omezená a soukromá zařízení jsou finančně náročná, schválila Rada města poskytnutí příspěvku ve výši 1000 korun na měsíc na školné v některém z privátních zařízení, která nabízejí péči o předškolní děti,“ říká náměstkyně primátora Soňa Paukrtová.

Podpora se týká tří kategorií dětí:

  • děti od 2 do 3 let věku

  • děti ve věku 2-7 let, které se prokazatelně neumístily v mateřských školách zřizovaných městem, např. z důvodu zdravotního znevýhodnění

  • děti, jejichž rodiče si cíleně vyberou pro vzdělávání svého dítěte Lesní třídu, kterou zřizuje a financuje Občanské sdružení Montessori v areálu MŠ Montessori.

„Systém podpory kopíruje pravidla registrace soukromých subjektů nabízejících prázdninové aktivity pro předškolní děti a žáky 1. tříd i pravidla vyplácení příspěvku města subjektům, které následně zlevňují služby rodičům dětí o 100 korun na dítě a den. Čtyřletá praxe ukázala, že tento systém je zcela funkční,“ vysvětluje Soňa Paukrtová.

Do 31. července se mohly na odd. školství jabloneckého magistrátu registrovat subjekty, které na území města poskytují výchovně-vzdělávací služby pro děti ve věku 2-7 let. Ve městě je asi 6 zařízení tohoto typu.

„Registrovalo se celkem 5 subjektů. Zatím nedokážeme říci, kolik rodičů příspěvek města využije, přesná čísla budeme znát až v říjnu s prvním vyúčtováním. Rodiče dětí se o nové službě města aktivně informují, takže zájem pravděpodobně bude,“ informuje vedoucí odd. školství Zdeňka Květová. „Na základě dotazníkového šetření provedeného v letos květnu předpokládáme od září 2014 více jak 20 volných míst, při jejichž obsazení by mohli rodiče dětí příspěvek města využít,“ dodává Květová.

O tisícikorunový příspěvek mohou požádat i ty rodiny, jejichž dítě již do subjektu dochází a rodiče splní všechny podmínky pro získání finančního příspěvku.

Jak žádat o příspěvek (životní situace)

Potíže se školkami v Jablonci nejsou

V Jablonci nad Nisou se díky dobré práci se statistickými a demografickými údaji a také díky dobré komunikaci úřadu s ředitelkami jednotlivých zařízení dlouhodobě daří uspokojovat potřeby rodičů předškolních dětí. Již tradičně jsou do mateřských škol v Jablonci umístěny všechny tříleté děti, které se dostaví k řádnému zápisu a každoročně také několik desítek dětí mladších tří let.

Tabulka počtu přijatých dětí do MŠ zřizovaných městem v Jablonci nad Nisou v minulých letech

školní rok

počet přijatých přihlášek

počet přijatých dětí (kladné správní rozhodnutí)

z toho děti mladší 3 let

2010/2011

557

494

135

2011/2012

602

511

79

2012/2013

626

541

109

2013/2014

670

540

82

2014/2015

624

501*

45*

*definitivní čísla pro školní rok 2014/15 budou známa v září 2014


Vytvořeno 12.8.2014 10:16:14 | přečteno 2398x | Petr Vitvar
load