Cena za rýnovické pozemky není vysoká

, autor: Jiří Endler

22.07.2014 - V souvislosti s výstavbou státní silnice I/14, která má propojit Liberec a Jablonec nad Nisou město Jablonec vykupovalo potřebné pozemky v Rýnovicích již od roku 2008. Nemovitosti v  této oblasti vlastnily firmy i soukromé osoby a ceny, které za ně město zaplatilo, se pohybovaly v rozmezí cca 600 – 1200 korun za m2. Záleželo na ochotě tehdejších majitelů prodat a také na vyjednávacích schopnostech zástupců města. Za pozemky společnosti SPEKTA v rýnovickém průmyslovém areálu o celkové rozloze 6 517 m2 město nakonec zaplatilo 4,9 milionu korun, tedy 750,-/m2. Stalo se tak na základě usnesení zastupitelstva z 26. 6. 2014.

Tyto pozemky nikdy městu nepatřily, společnost SPEKTA, spol. s r.o. je v roce 2003 odkoupila v dražbě od konkursního správce firmy, která zkrachovala. V té době se o jejich pozdějším využití pro město neuvažovalo. Od roku 2008 město Jablonec začalo jednat o směně pozemků pro účely výstavby okružní křižovatky a sjezdu do areálu bývalého LIAZU. Okružní křižovatka bezprostředně navazuje na silnici I/14.

Pozemky v Rýnovicích měly být původně směněny za pozemky v jiných částech města (Proseči a Kokoníně) s finančním vyrovnáním ve prospěch města dle znaleckých posudků. Později došlo ke změně záměru a směna se měla týkat pouze pozemků v Kokoníně, opět na základě znalecký posudků s finančním vyrovnáním ve prospěch města. Na zamýšlené směně se zastupitelé v květnu 2014 neshodli kvůli nízké odhadní ceně pozemků v obou lokalitách. Proto zastupitelstvu na červnovém jednání Výbor pro hospodaření s majetkem města navrhl směnit pozemky v cenách v obou lokalitách obvyklých, přičemž jejich směnu by opět doprovázelo finanční vyrovnání ve prospěch města ve výši více než půl milionu korun. Ani tento návrh zastupitelé nepodpořili, i proto, že se proti směně pozemků postavil osadní výbor Kokonín.

Pozemky v Rýnovicích jsou strategické pro další rozvoj města v lokalitě průmyslové zóny, která díky dobré dopravní dostupnosti nabídne kvalitnější zázemí pro podnikatele, a tím umožní i rozvoj zaměstnanosti v Jablonci nad Nisou. Zastupitelé se tedy rozhodli pro jejich výkup a stavba čtvrtého sjezdu okružní křižovatky Belgická, která je již před dokončením, může začít  - vzhledem k průtahům se směnami bohužel až příští rok.

Výše uvedený text je vyjádřením statutárního města Jablonec nad Nisou k článku na iDNES z 21. 7. 2014

Další informace

 

Vytvořeno 22.7.2014 13:51:16 | přečteno 2138x | rudolfova
load