Město bude i letos přispívat na příměstské tábory pro předškoláky a nově i pro prvňáčky

, autor: archiv MMJN

10.03.2014 - Statutární město Jablonec nad Nisou každoročně přispívá na letní prázdninové aktivity pro předškoláky a letos vyhoví i přání občanů finančně pomáhat i rodičům prvňáčků. Z městského rozpočtu radní na prázdninové příspěvky vyčlenili částku 210 tisíc korun. Rodiče budou moci čerpat po splnění určitých podmínek 100 Kč/den a dítě.

V Jablonci se dlouhodobě daří uspokojovat zájem o místa v mateřských školách i pro děti mladší tří let. Také letošní zápisy do prvních tříd proběhly bez větších potíží a všechny děti jsou umístěny dle přání rodičů, ačkoli na základní školy nastoupí o celkem 50 prvňáčků více než vloni. „Situace s vyšším počtem dětí v mateřských školách v minulých letech a jejich přechodem do základních škol nyní se podařila zvládnout díky dobře nastavenému systému komunikace mezi magistrátem, školami a školkami, ale také díky dobré spolupráci ředitelů a ředitelek jednotlivých školských zařízení. Za to je třeba poděkovat oddělení školství, které na tom má zásadní podíl,“ chválí úředníky primátor Petr Beitl. Jako bonus město letos opět přispívá na letní prázdninovou péči o své malé obyvatele.

„Podporu formou finančního příspěvku 100 Kč každému předškolnímu dítěti na jeden pobytový den u městem registrovaného poskytovatele služby poskytujeme již od roku 2009“, upřesňuje náměstkyně primátora Soňa Paukrtová. Nově město podpoří i prázdninové aktivity prvňáčků. Tento systém odsouhlasila Rada města 6. března letošního roku.

I nadále platí, že rodiče dítěte musí doložit vyplněné potvrzení o docházce, které vydá příslušná MŠ či ZŠ, a musí využít služeb registrovaných poskytovatelů služeb, s nimiž město Jablonec uzavře smlouvu. Příspěvek je možné využít na jedno dítě po dobu nejvýše pěti prázdninových dní, což odpovídá délce jedné prázdninové aktivity nabízené soukromými subjekty.

Zájemci o registraci a poskytování služeb mohou podat přihlášku do 10. 4. 2014 a rodiče se včas dozví z webových stránek města či Jabloneckého měsíčníku, na které organizace se mohou obrátit. V roce 2013 prázdninovou péči o předškolní děti nabízelo 9 subjektů.

Další informace

Vytvořeno 10.3.2014 8:06:15 | přečteno 1253x | Petr Vitvar
load