Žiju tady rád?

01.11.2013 - Pro rok 2014 město Jablonec chystá ve spolupráci s neziskovou organizací CI2, o.p.s. opět po necelých čtyřech letech dotazníkový průzkum, který by měl vypovědět o spokojenosti občanů s životem v našem městě. Ten mimo jiné poslouží pro sestavení zprávy o kvalitě života.

Většina témat, kterých se budou dotazy týkat, je daná a vyplývá z minulých průzkumů tak, aby byla zachovaná návaznost a bylo možné porovnat výsledky - demografické ukazatele, ochrana přírody, doprava, sociální služby, aj. Jedno téma je volitelné. Můžete zaškrtnout některé z nabízených nebo dopsat vybrat téma, které vám připadá důležité, a to pak bude do dotazníkového šetření a dále i do zprávy o kvalitě života zahrnuto.

Anketní lístek, kde je možné nejen dané téma zaškrtnout, ale v případě potřeby i dopsat, naleznete také v Jabloneckém měsíčníku 11/2013. Na vánočních trzích bude 19. a 20. prosince informační stánek k dotazníkovému šetření, kde budete mít poslední možnost odevzdat anketní lístek a také jedinou možnost jak získat jako dárek placku s logem celé kampaně. Podepsané anketní lístky s uvedeným kontaktem budou slosovány a tři z vás se mohou těšit na osobní setkání s primátorem města.

Vytvořeno 1.11.2013 7:53:36 | přečteno 2290x | Petr Vitvar
load