Setkání s občany 2013 - Šumava a Jablonecké Paseky

, autor: Petr Vitvar

Třetí setkání s občany proběhlo v úterý 16. dubna 2013 pro občany Šumavy a Jabloneckých Pasek ve školní jídelně ZŠ Na Šumavě.

Přítomni: primátor města Petr Beitl, náměstek pro hospodaření města Miloš Vele, náměstek pro rozvojPetr Vobořil, náměstkyně pro oblast humanitní Soňa Paukrtová, vedoucí odboru správy majetku Jaromíra Čechová, vedoucí odboru stavebního a životního prostředí Ivana Řimnáčová, vedoucí odboru územního a hospodářského rozvoje Tomáš Beneš, vedoucí oddělení správy komunikací Pavel Kozák, vedoucí oddělení správy veřejné zeleně Jitka Lochovská, okrskář MP Petr Vaňura, zástupce Technických služeb Jablonec nad Nisou, s.r.o. Lucie Holubová a jednatel společnosti SPORT Jablonec nad Nisou, s.r.o. Milan Matura.

Setkání se zúčastnilo necelé dvě desítky občanů. Primátor města v úvodu seznámil občany se stavem rozpočtu a městských financí, dále byli občané informování o prioritách města pro toto období - školství, zdravotnictví (výstavba budovy onkologie) a školské objekty (např. zateplení budovy ŽS Liberecká). Občané dále byli seznámeni se situací v teplárenství.

Město chce zabránit neřízenému rozpadu soustavy centrálního zásobování teplem a má zájem nastavit pro domácnosti připojené na CZT (soustava centrálního zásobování teplem) podobnou ekonomiku, aby byla srovnatelná s těmi, co mají vlastní kotelnu. Primátor představil záměr města  - řízený rozpad ztrátové soustavy CZT. Záměrem je vybudovat 20 blokových plynových kotelen v současných výměnících a odtud vést teplo rovnou ke spotřebitelům za přijatelnou cenu. Tam, kde je to možné, nové řešení umožní napojení na stávající rozvody, v ostatních případech dojde k rekonstrukci sítí. Díky využití nových technologií dojde k 50 % snížení emisí. Cena tepla se bude pohybovat cca 600,- Kč/1 GJ. V současné době jednáme s naším partnerem – MVV o odkoupení většinového podílu, chceme mít 100% kontrolu nad společností. Realizace projektu je odvislá od různých povolení, ale měla by být 3-4 roky.

Ke stažení: ikona souboruPrezentace ze setkání s občany - Šumava a Jablonecké Paseky (16.04.2013)

Co bude se stávajícími výtopnami tzn. Brandl a Rýnovice? Dopadnou jako ta Pasecká?

p. Beitl – nepatří do tohoto systému, budeme uvažovat o jejich prodeji, případně jiném využití.

Podle informace MVV je o výtopnu Paseky zájemce o koupi. Tyto objekty již nebudou sloužit svému původnímu účelu.

1. Spousta objektů má vlastní kotelny, zůstane to nebo se bude chtít, aby se připojili k této nové soustavě.

p. Beitl – to už zůstane; s objekty, které mají zažádáno na SÚ (stavební úřad) již tato revitalizace nepočítá

2. Kolik nyní stojí GJ?

p. Beitl – více než 800,- Kč, je to nejvyšší cena v ČR; samozřejmě se nám to nelíbí, jsme menšinový vlastník, můžeme blokovat další navýšení ceny a blokovat rozdělení zisku, což děláme.  V současné době jednáme s naším partnerem – MVV o odkoupení většinového podílu, chceme mít 100% kontrolu nad společností.

3. Systém vše prodat (domy, soustavu atd.) není nejvhodnější. Jaký bude požadavek na lidské zdroje, tedy obsluhu těchto nových kotelen?

p. Beitl – všechny tyto kotelny pracují prakticky automaticky, moderní systém, odpadne údržba, systém nebude požadovat nestandardní navýšení personálu, možná naopak

4. Jak zajistíte při pokládání nových přeložek plynu, aby byly rozvody v předepsaných hloubkách? Ne jako se stalo v ulici Podzimní, nebo teď ve Smetance, kde se muselo znovu kopat.

p. Beitl – je řádně vyprojektováno, kvalitně pracuje technický dozor; osobní zkušenost mám z ulicí u Rybníka a zde byla rekonstrukce provedena řádně

5. Jedna paní nám tady léta lže, vykládá, jak udělá atomovou elektrárnu a budeme platit teplo kolem 400,- Kč a jak se napojíme na polskou elektrárnu, nic z toho neudělala – v senátu pro Jablonec nic, jenom hovadiny - např. plato na přehradě.

p. Paukrtová – měla jsem za úkol zmapovat všechny možné zdroje vytápění, město to nic nestálo, malá jaderná elektrárna se tu postavit dá, ale bylo by potřeba stejný počet povolení jako na Temelín. Pokud jde o plato na přehradě, vzniklo z požadavku zastupitelů, já jsem měla pouze za úkol to realizovat a v té době jsem nebyla ani ve vedení města. Vždycky se před volbami píšou nepravdivé věci. Co jsem udělala a neudělala v senátu pro Jablonec – za sebe mobu říci, že kdyby nebylo mého pozměňovacího návrhu, nestal by se Jablonec statutárním městem, pozměňovacím návrhem jsem také přispěla k tomu, aby jablonecká nemocnice byla v majetku města

6. O nemocnici se rozhodlo na schůzi ODS v roce 1994, kde se rozhodlo, že město si nemocnici ponechá.

p. Paukrtová – majetky, které přecházely ze státu na kraje a na obce jsme řešili tzv. batohem, který se projednával v poslanecké sněmovně a v senátu. Dala jsem pozměňovací návrh, aby nemocnice byla pod městem.

7. Chodím se psem, ženy se bojí nepřizpůsobivých v ulici Vysoká a Skelná.

p. Vaňura – lidé mohou být v klidu, nepřizpůsobiví již ve Vysoké nebydlí, loni se shlukovali, nyní nemáme známky, že by zde byl globální problém. V případě potřeby volejte linku 156.

8. Jaký bude osud porodnice v Turnovské, dětské nemocnice v P. Bezruče, Městských lázní, Tajvanu atd.?

p. Vele – objekt bývalé porodnice v Turnovské je majetkem Libereckého kraje. Co se týká objektu dětské nemocnice v ul. P. Bezruče, ten je v majetku města, myslíme si, že by bylo dobré to předělat zkráceně řečeno na byty pro seniory. Investice vycházejí řádově 60-70 mil. Kč, hledáme vhodný dotační titul, jinak objekt nechátrá, provádíme udržovací práce

p. Beitl – Tajvan je soukromý objekt, město nemá žádné páky, SÚ vyzývá majitele k úklidu, majitel žádá město příspěvek na přívod kanalizace a plynu, nelze vyhovět požadavkům, objekt je na prodej v nabídce realitní kanceláře

p. Vobořil – Městské lázně jsou městský objekt, chtěli jsme ho prodat, nebyl zájem. V minulosti vznikla studie – přesunutí knihovny, byly by nesmírně vysoké náklady cca přes 100 mil. Kč, dále je v prodeji

p. Beitl – jedná se o památkově chráněný objekt, což odrazuje investory

p. Vele – totéž např. objekt ZUŠ na Podhorské, dlouho jsme nemohli najít zájemce

p. Vobořil – ještě k objektu P. Bezruče – v minulosti prodán, investor nejednal, město využilo předkupní právo a vykoupilo objekt zpět

p. Paukrtová – měl zde být Hospic, zastupitelstvo v letech 1998 – 2002 schválilo záměr, byl zaplacený projekt, následně zastupitelstvo odsouhlasilo prodej objektu, bohužel se hospic nepodařilo zrealizovat. Mezitím vznikla obecně prospěšná společnost Svatá Zdislava, pokud neexistuje kamenný objekt – hospic, není možné na paliativní péči získat projekt - jsme poslední kraj, kde se bude hospicová péče realizovat – hospic by měl vzniknout v Liberci v objektu bývalého dětského domova

9. Jakého typu jsou lidi na Šumavě? Připadám si, že jsme třetí kategorie. První kategorie je na Poršáku. Dělají se tam přestavby, parky, zde se chodí v blátě, ve Vysoké jsme bojovali za nové schody.  Na chodník ve Vysoké se v zimě hrne sníh na vyházená místa. Je to na gumáky, když zaprší, samá kaluž. Na Poršáku a v Pasířské to šlo udělat.

p. Beitl – žádné kategorie lidí nejsou, je to následek grantů a dotací

p. Holubová – zimní údržba v tomto místě je problematická, je tam velice málo místa mezi chodníkem a parkovacími místy a sníh jinak nejde odhrnovat;

p. Beitl – stejný problém vzniká u krajských komunikací - když projedou, nahrne se sníh na chodník města

p. Vele – doplnění co se týká investic, letos proběhne rekonstrukce mostu na Paseckém náměstí, který je v havarijním stavu, a náklady budou 5 mil. Kč

p. Vobořil – Žižkův Vrch byl vybrán v rámci IPRM – podařilo se splnit podmínky pro získání dotačních titulů – pozemky v majetku města, nejstarší sídliště ve městě. Zastupitelstvo schválilo v letech 2002-2006. V ostatních místech zařazení do IPRM komplikuje např. fakt, že pozemky nejsou města. Chystáme další etapu humanizace Podhorské ulice, opravy vodovodu, osvětlení a komunikace na Paseckém vrchu, budeme řešit odpadní vody U Staré lípy formou poskytnutí půjček. V letošním roce se pokusíme získat dotaci na zateplení školy Na Šumavě.  Investice do školství jsou velké, město vlastní 25 objektů školských zařízení; investujeme i do zdravotnictví – stavba nové onkologie – 26 mil. Kč. Řada oblastí v Jablonci není odkanalizována, to řešíme v letošním roce

p. Kozák – máme v plánu chodník V. Nezvala, z Paseckého náměstí k vlakové zastávce a úseky ve Vysoké, kde jsou rozlámané lité asfalty a úsek v ulici Mánesova

p. Paukrtová – máte tady jednu z nejlepších základních škol na území města i kvalitní MŠ. Pro vaši informaci uvádím, že všechny děti, které dovrší k 31. 8. 2013 věk tří let se dostanou do MŠ. Není pravda, že ho zavřeme azylový dům, i přes problémy s financemi ho chceme zachovat.

11. Jak je to s Jitřní ulicí (spojka s Podhorskou)po levé straně? Chybí tam chodník.

p. Kozák – tam je problém, chodník by končil před vjezdy do garáží

p. Beneš – o potřebě chodníku v ulici Jitřní jsme dosud neevidovali na odboru rozvoje žádný požadavek, momentálně není zpracován žádný projekt ani záměr

12. Stále ucpané kanalizační vpusti, nevybírají se, voda se valí všude.

p. Kozák – zadáme úkolem na TSJ s.r.o. k prověření a pročištění

p. Beitl – budeme apelovat na vlastníka kanalizace, děkujeme za podněty, s aktuálními připomínkami ke konkrétním věcem neváhejte, volejte zelenou linku

13. V případě Městských lázní není možná dotace z EU? Prý neumíme požádat.

p. Vobořil – žádáme na všechny projekty a poté se rozhoduje, zda budeme realizovat, podle výše dotace. V případě lázní jsou náklady 100 mil., přičemž bychom museli uhradit 40 %, což je stále 40 mil., dále jsou velké náklady na provoz, jiný projekt v tuto chvíli nemáme. Mladí architekti zde chtěli koncertní síň, v současné době není kapacita tohoto druhu v Jablonci nutná, např.  v hotelu Praha je nevyužitá síň. Prostor tohoto typu generuje vysoké provozní náklady, to je limitující hledisko při rozhodování.

p. Beitl – obecně si myslíme, že je v majetku města nadbytek prostor a budov, město nabízí hodně kulturních možností, např. koncertní síň v zrekonstruovaném hotelu Praha je nevyužitá.  Budovu v Anenské, kde dřív sídlily některé agendy magistrátu, jsme vraceli státu.

p. Vobořil – opět problém s památkově chráněnými budovami, obtížné rekonstrukce – požadavky státní památkové péče

14.  Dotace z EU jsou cestou do pekel. Je zde spoluúčast a hrozí, že budeme vracet, měli bychom být jako republika soběstační. Kolik jsou náklady na roční údržbu parku na Žižkově Vrchu?

p. Vobořil – údržba v Lesoparku by měla být minimální, v zimě nic, jsou zde bezúdržbové rostliny

p. Lochovská – dodavatel poskytuje tzv. porealizační službu (např. dvě seče trávníků, odplevelování keřů, trvalek, oprava kotvení), odd. správy veřejné zeleně zajistí další 3 seče a pak bude záležet na lidech (vandalismus), reálnou částku v tuto dobu nejsme schopni říci

p. Vobořil – jsme si vědomi rizik s dotací, u každé je udržitelnost – tzn. udržet po určitou dobu stav projektu, v případě nedodržení podmínek udržitelnosti projektu hrozí, že budeme dotaci vracet. Zatím se nám daří.

p. Beitl – chceme se zaměřit na dotace, které slibují úspory, např. zateplení, dále na služby seniorům; nechceme budovat sportoviště, kulturní stánky, koncertní síně, galerie … kapacita v Jablonci stačí

15.  Firma Strabag se podepsala v Jablonci, ve Skelné, Vysoké a Mlýnské je přes 20 podélných a příčných trhlin, vozovka se rozpadá. Reklamuje to někdo?

p. Vele – nevíme zda je v záruce, reklamujeme hodně překopů

p. Beneš – tyto stavební práce jsou již dlouho po záruční lhůtě. Reklamace probíhá v ulici Podzimní, řešení bude v květnu tohoto roku.

17. Bude výluka liberecké tramvaje, nelze přetáhnout až na autobusové nádraží, sjednotit dopravu? V Jablonci je roztříštěná doprava. Vlaková zastávka nefunguje.

p. Paukrtová – máme jednu z nejlepších MHD v republice. Kromě husté sítě MHD, kterou město dotuje, přispíváme na cyklobusy a skibusy. Letos se bude rekonstruovat silnice kolem Brandlu, autobus bude zajištěn. V jednání je autobusová zastávka u hlavního nádraží.

p. Vobořil – projednávali jsme na dopravní komisi, že by autobusy jezdily až na autobusové nádraží, Magistrát Liberce chce od nás příspěvek na rekonstrukci tramvajové tratě, proto jsme též vznesli požadavek na rekonstrukci konečné tramvaje v Jablonci. Autobusy by do budoucna jezdily až na hlavní vlakové nádraží. Zde plánujeme otočku – investice 2,8 mil., máme připravenou projektovou dokumentaci. TSJ dokončují rekonstrukci schodiště k vlakové zastávce střed, máme do budoucna připravený projekt parkovacího domu u této zastávky – ten umožní bezbariérové propojení zastávky a centra města (výtahy).

p. Vele – město Jablonec na MHD poskytuje příspěvek 33 mil. Dalších 9 mil. přispíváme na provoz tramvaje mezi Jabloncem a Libercem. Dalšími penězi dotujeme dopravu senioři jezdí zdarma + příspěvek na skibusy a cyklobusy.

Na protažení tramvaje na autobusové nádraží nemáme finance.

18.  Řeší město dopravu U Zeleného stromu?

p. Paukrtová – toto řeší tzv. západní tangenta, která je předmětem kritiky města, máme projednáno, že nám ji postaví ze státního rozpočtu, uleví středu města o 7000 aut denně, snažíme se, aby byla realizována, toto vedení pro to udělalo vše; co se týká prodloužení tramvajové linky na autobusové nádraží, měla jsem kdysi za úkol zpracovat projekt, stálo by to tenkrát 85 mil., dnes více

p. Beitl – pokud jde o velké dopravní projekty, proběhla jednání a máme příslib, že silnice z Kunratic bude v letech 2015 – 2017, poté by měla následovat západní tangenta, potřebujeme aktivní přístup občanů

p. Vele – ŘSD investuje do Jablonce, odkoupili od nás objekt Musilových, zaplatili demolici, probíhá úprava Bulváru, bude dokončen v srpnu 2013

19.  Usnul tunel u přehrady? Kruhový objezd se postavil tam, kde nebyl potřeba.

p. Vele – je to krajská komunikace, není o našich financích

20.  Město by se mělo s krajem domluvit.

p. Vobořil – vyjednáváme neustále, v současné době je prvořadým problémem vyřešit Želivského, záruční opravy atd.

p. Beitl – nemůžeme kraj donutit

21.  Bylo by vhodné, aby byly všechny komunikace obce.

p. Beitl – rozdělení komunikací je národní strategie

p. Vele – rozdělení komunikací – I. třídy jsou ve vlastnictví státu, ŘSD, II. třídy a III. třídy má kraj, místní komunikace máme my, jako město – takto je to rozdělené i na zimní údržbu

V průběhu setkání zazněla z řad občanů pochvala pochůzkáře p. Vaňury – na žádost nechal zakrýt neplatnou dopravní značku.

Pochvala také padla za dobré protahování silnice a údržbu v zimním období.

Pro další komunikaci můžete využít našich mailových adres, telefonů, případně oddělení  interního auditu a stížností. 

Zápis zajistilo oddělení interního auditu a stížností.

Další informace

Vytvořeno 30.4.2013 13:35:32 | přečteno 2594x | Petr Vitvar