JTR, a. s.

, autor: Petr Vitvar

26.10.2012 - Mimořádná Rada města schválila 25. 10. 2012 nové zadávací podmínky k nadlimitní zakázce „Poskytnutí dlouhodobého bankovního úvěru na koupi akciového podílu ve spol. Jablonecká teplárenská a realitní, a. s.“ a vypsání nového výběrového řízení.

Do výběrového řízení o poskytnutí 100 milionového úvěru na nákup většinového podílu, které bylo vyhlášeno 30. 8. 2012, se přihlásil pouze jeden zájemce a dle zákona o veřejných zakázkách tedy muselo být výběrové řízení zrušeno.

Pro nové výběrové řízení byly upraveny zadávací podmínky. „Jedná se o dvě změny. Jednak jsme připustili možnost ručení akciemi JTR a tou druhou změnou je možnost přesměrování platebního styku do výše 20% obratu společnosti přes bankovní dům, který výběrové řízení vyhraje,“ říká náměstek primátora Miloš Vele.

Ve společnosti JTR, a.s. nyní dochází k posouzení ekonomického stavu společnosti, tzv. procesu Due Diligence. Dosud byla společnost vždy prověřována jen z účetního hlediska prostřednictvím auditora. Komplexní zpráva o ekonomickém a právním stavu nikdy pro město zpracována nebyla.

„Máme již k dispozici dílčí výstupy z tohoto šetření a seznamujeme se se stavem společnosti,“ říká primátor města Petr Beitl.  „Současně pracujeme na nejdůležitějším dokumentu, kterým je smlouva o prodeji akcií. Celý proces je mimořádně složitý a náročný, především s ohledem na možná rizika, ale pokud chceme udržet řešení ve svých rukou, musíme touto trnitou cestou projít,“ dodává Beitl.

Primátor bude zastupovat Jablonec nad Nisou na mimořádné valné hromadě v pátek 26. října. Na tomto zasedání by mělo dojít k avizovanému snížení základního kapitálu z 301 milionů na 150,5 milionu korun. Primátor bude i nadále postupovat v souladu s usnesením zastupitelstva města z 15. prosince 2011 a tedy i nadále vést jednání směřující k odkoupení většinového akciového podílu společnosti Jablonecká teplárenská a realitní, a.s. Při hlasování o snížení kapitálu se zdrží.

Vytvořeno 26.10.2012 12:34:00 | přečteno 1925x | Petr Vitvar
Štítky: teplárenství
 
load