Řešení vidíme v řízeném rozpadu soustavy

, autor: Petr Vitvar

21.12.2012 - Statutární město Jablonec nad Nisou i nadále pokračuje v naplňování svého záměru převzetí plné kontroly nad společností Jablonecká teplárenská a realitní, a. s. (JTR). Zastupitelé 20. 12. 2012 schválili záměr realizace jedné z variant budoucího zásobování města teplem a řešení soustavy centrálního zásobování teplem (CZT), který pro město zpracovala společnost Enviros, s. r. o.

„Naším cílem jednoznačně je nemít nejdražší teplo v republice. Ne všichni se mohou odpojit a musíme zabezpečit lidem, kteří jsou k soustavě připojeni, konkurenceschopné ceny ať už ve spolupráci s MVV nebo jako jediný vlastník teplárny. Soustava CZT nutně potřebuje projít revitalizací,“ říká primátor Beitl.

Zastupiteli zvolená varianta spočívá v řízeném rozpadu soustavy, vybudování devíti samostatných okruhů s dvaceti blokovými kotelnami po městě a postupnou modernizací celé sítě za účelem dosažení konkurenceschopných cen.

Primátor v rámci vyjednávání s MVV s ohledem na ekonomickou situaci města navrhl usilovat o snížení kupní ceny za akcii na částku ve výši 1 010 101, 01 Kč za akcii. Celkový počet akcií, které nyní drží společnost MVV Energie CZ, a. s. je 198. Zastupitelé návrh ceny schválili včetně dosavadního postupu vyjednávání i harmonogramu celé transakce.

Vzhledem k tomu, že v důsledku nedostatku uchazečů bylo nutné zrušit výběrové řízení na poskytovatele úvěru, není reálné dokončit celou transakci podle původní představy do konce listopadu 2012. Nyní situaci komplikuje fakt, že společnost MVV návrh ceny odmítla a navíc rozhodčí žaloba, kterou na město podala společnost MVV Energie CZ, a.s. za poškozování společnosti JTR.

„MVV nás obviňuje z poškozování společnosti, protože jsme nepřistoupili na jejich návrh revitalizace. Znovu opakuji, že nemáme problém s revitalizací jako takovou, ale s oslabením role města ve společnosti, kterou MVV svoji variantu revitalizaci podmiňuje,“ vysvětluje primátor.

Společnost MVV navrhla realizaci revitalizace celého systému, ale podmínila ji pro město nepřijatelnou změnou akcionářské smlouvy, která spočívá v oslabení vlivu města ve společnosti JTR včetně ztráty vlivu na výši ceny tepla.

Jablonecká teplárenská a realitní, a. s. (JTR) vyrábí a distribuuje teplo soustavou centrálního zásobování teplem do cca 8,5 tisíce domácností v Jablonci nad Nisou. Zákazníky společnosti jsou převážně lidé žijící na jabloneckých sídlištích. JTR má dva majitele – akcionáře. Většinu akcií (65,78%) drží společnost MVV Energie CZ, a. s. (MVV), menší část akcií (34,22%) je ve vlastnictví statutárního města Jablonec nad Nisou. Město Jablonec jako menšinový akcionář má ve společnosti menší vliv, ale má podstatné právo vetovat navýšení ceny za teplo a rozdělení zisku. S omezenými pravomocemi může město zabránit růstu cen a kumulovat zisk uvnitř společnosti za účelem jeho využití pro další rozvoj společnosti. 

Vytvořeno 21.12.2012 17:11:22 | přečteno 2234x | Petr Vitvar
Štítky: teplárenství
 
load