Setkání s občany - protipovodňová štola

, autor: M. Hozová

Ve středu 25. dubna 2012 se v Restauraci Klub Ex konalo setkání s občany na téma nové jablonecké štoly. Setkání se zúčastnili investor Povodí Labe, s. p. a realizátoři stavby, společnosti Metrostav a. s. a Syner, s. r. o. Jako obvykle nabízíme přehled položených dotazů a jejich odpovědi.

1) Jak bude ohrožena letní sezóna?

Letní provozní hladina na vodním díle Mšeno je stanovena na kótě 510 m n.m. Při výstavbě štoly bude snížena o tři metry, tj. na kótu 507,00 m n .m. Za posledních několik roků se nám díky nedostatku vody nedařilo provozní hladinu udržet a ta se pohybovala mezi 508,00 až 509,00 m n.m. Menší množství vody v přehradní nádrži však představuje riziko vzniku sinic. V tomto případě by se k jejich potlačení použilo chemických prostředků.

2) Podle mě je štola zbytečná, řekněte mi, kdy byla poslední povodeň, i odborníci tvrdí, že je to nesmysl. Jablonec je v jiné výšce, než v minulosti zatopené oblasti.

Je pravda, že od roku 1897 (tehdy spadlo na Nové Louce 345 mm vody za 24 hod., což je doposud středoevropský rekord, který do dnešního dne nebyl překonán), se zde větší vody naštěstí nevyskytly. Varováním však pro nás je povodeň v r. 2010 a dosažení stoletých průtoků na Lužické Nise v Hrádku n.N., více než tisícileté vody Na Albrechtickém potoce a obrovské devastace území na Smědé, Jeřici a Olešce. V Jablonci n. N.. bychom měli velké problémy, neboť kapacita Lužické Nisy od Pasek směrem ke Starokatolickému kostelu je pouze na jednoletou vodu, stejně tak v Loučné na Rýnovické Nise a Mšenském potoce pod přehradou. V oblasti ulice 5. května je kapacita koryta již větší (cca na dvacetiletou vodu), ale zatrubněné úseky zde mohou způsobit při povodni ucpání koryt a vznik vodohospodářských problémů.

3) V korytě Mšenského potoka není žádná nová zástavba, kdy se čistilo koryto, je zde nános 60 - 80 cm, koryto u 5. května je zanesené. Postarejte se, aby se koryta upravila, aby nehrozilo ucpání, je tu hrozba spadnutí stromů do koryta, odstraňte je z dosahu.

Koryto Mšenského potoka pod přehradou se strojně čistilo před dvěma lety. Asi před osmi roky se čistila spodní část Mšenského potoka. K dotazu kolikrát voda přetékala přes přelivy, bylo z historických podkladů zjištěno, že to bylo desetkrát.

4) Zajímá mě názor pana primátora k prohlubování koryta.

Ano, koryta by se čistit měla. Městské pozemky zajišťujeme, problém je s cizími pozemky.

5) Koryto Mšenského potoka je Povodí Labe? Zajistěte si přístupy k vyčištění.

Koryto potoka je majetkem státu, Povodí Labe vykonává správu. Otázka vyčištění často znamená ruční práce, lidé si mnohdy pletou koryto Lužické Nisy se skládkou a hází sem různé odpady. Vyčištění a skládkování nás ročně stojí značné finanční prostředky.

6) Jak štola ochrání Vratislavice?

Snížení povodňových průtoků se výstavbou štoly projeví i v Liberci. V rámci studie však byl posuzován úsek pouze po Vratislavice. Při stoleté vodě bude průtok pod Jabloncem nad Nisou snížen o 24 m3/s.

7) Kudy štola povede – Riegrovou pod komunikací, vlevo či napravo?

Ano, pod komunikací Riegrova, mírně ji kříží a opouští u okružní křižovatky.

Setkání s občany - štola (plakát), obrázek se otevře v novém okně8) Prý hrozí i střílení.

Střílet se nebude, budou prováděny trhací práce, žula je zvětralá, mechanickým způsobem to nepůjde odstranit. Dojde k navrtání a rozpukání profilu, ale objekty nejsou ohroženy. Máte-li zájem, zajistíme vám i prohlídku, jak budou práce probíhat. Provádíme monitorovací účinky, k možným otřesům dojde, dozoruje nás báňský úřad, vše je monitorováno a bezpečné.

9) V Loučné se bude prý dělat průleh. Bude se dělat i na druhé straně koryta? Bojím se o pozemek.

Ano, je tam úprava pravého břehu. Po levé straně budou prováděny terénní úpravy, ale kamenné opatření není navrženo.

10)  Jak je to s financováním štoly?

Jsou to finance z EU na protipovodňová opatření, na nic jiného. Celková cena je 434.175.000,- Kč (včetně zpracování projektové dokumentace, monitorování, odborného dozoru…), Povodí Labe hradí 6 %, to je cca 25 mil. Kč.

11)  Co by se stalo, kdyby dotace nedopadla a šachta byla rozpracována?

Financování této stavby je zajištěno ze zdrojů Ministerstva zemědělství a sice II. etapy "Prevence před povodněmi", tj. programu 129 120. Celková částka je 434.185 tis. Kč. Povodí Labe s. p. se na této částce podílí 25.237 tis. Kč.

12)  Takže to je půjčka? Hradili bychom to my daňoví poplatníci.

Vláda rozhodla o půjčce, je zde nutná spoluúčast Povodí Labe. Jak jsme uvedli, nezávislý expert vyhodnocuje zlepšení a protipovodňovou ochranu, vyjde-li zjištění pozitivně (efektivita vyšší než škoda) je vydán souhlas evropské investiční banky.

13)  Co bude při navýšení rozpočtu?

Smlouva i zákon řeší vícepráce, co je nad rámec, hradí Povodí Labe.

14)  Kudy bude odvoz výkopu?

Máme trasy schválené odborem dopravy i dopravní policií ČR. Pro odvoz Riegrovou ulicí, částečně z pracoviště u památného stromu, cca 8 svozů, tj. cca 8 měsíců.

15)  Kudy se bude vozit sypanina?

Část Riegrovou ul., část Palackého směr Janov.

16)  Původní štolu vnímám jako technickou památku. Zničí novou štolu?

Tvoříme nový prostor, do současné štoly bude vestavěno železobetonové ostění, pouze současné portály jsou kamenné, cihelná je spodní klenba, jinak je štola betonová. Původní kameny se použijí, maximální použití dobrých kamenů, co bude zapotřebí navíc, tak bude doplněno.

17)  Ve Mšeně jsme zaznamenali zvýšenou prašnost, kdy bude kulminace prašnosti? Jaká je současná výše hladiny?

U památného stromu mají naši dodavatelé podmínku omezení prašnosti na minimální míru. Již větší nebude omlouváme se.
Výše hladiny je cca 507 cm plus minus 2 – 3 cm, je to ovlivněno suchem, budeme se snažit o posilování, aby byly hodnoty stejné.

Zapsala: Alena Polreichová

Vytvořeno 10.7.2012 12:13:12 | přečteno 2756x | Petr Vitvar