JTR tlačí na město

27.04.2012 - Zastupitelé na svém zasedání ve čtvrtek 26. dubna odhlasovali znění odpovědi na dopis, který zaslal vedení města předseda představenstva JTR, a.s. Ing. Václav Hrach. Ten ve svém dopise opět apeluje na město, aby přistoupilo na projekt Revitalizace CZT za podmínek, které jsou ale pro město krajně nevýhodné.

Projekt Revitalizace CZT je totiž ze strany druhého akcionáře podmíněn změnou stanov společnosti, která by oslabila vliv statutárního města jako akcionáře, což by se projevilo zejména v otázce vlivu na cenu za teplo. Město jako minoritní akcionář, má a v každém případě si chce zachovat právo zablokovat růst ceny tepla.

Projekt revitalizace byl na valné hromadě společnosti předložen již dvakrát a vždy byl z důvodu pro město omezující podmínky realizace zástupci města odmítnut.

Je třeba zmínit, že JTR, a. s. při zpracování projektu revitalizace postoj města nijak nezjišťovala, stejně tak JTR bez konzultace s městem již učinila celou řadu kroků vedoucích k naplnění technického redesignu CZT.

„Revitalizace systému centrálního zásobování teplem v Jablonci nad Nisou z technologického hlediska musí být jednoznačně motivována udržením konkurenceschopnosti společnosti a zachováním dostatečného počtu zákazníků. Takovouto revitalizaci měla společnost JTR provádět nebo alespoň navrhovat kontinuálně a nikoliv až v situaci, kdy systém centrálního zásobování teplem začíná být nekonkurenceschopný, což může vést až k jeho kolapsu,“ říká primátor Petr Beitl v dopise předsedovi představenstva.

Statutární město Jablonec ve své odpovědi znovu deklaruje, že projekt Revitalizace CZT rozhodně neodmítá, nicméně nehodlá přistoupit na podmínky, které by oslabily vliv města ve společnosti.

František Pešek, zástupce města v představenstvu JTR, a. s., informoval zastupitele, že JTR na stavebním úřadě již požádala o vydání potřebných povolení pro zahájení prací ve Mšeně. Potvrdil také informaci, že představenstvo JTR získalo od poskytovatele dotace odklad podpisu podmínek pro čerpání do 31. 8. 2012. Do té doby chce JTR dosáhnout shody mezi oběma akcionáři.

Pro případ, že by se akcionáři JTR nedohodli na dalším společném postupu, uložili již v prosinci zastupitelé primátorovi města zahájit jednání se společností MVV Energie CZ, a. s. o případném odkupu jejího podílu. K tomuto kroku je potřeba objektivně určit hodnotu akcií. Oceňovací společnost na základě smlouvy se statutárním městem ocení hodnotu podílu MVV. Přístup k informacím o společnosti podmiňuje JTR, a. s. uzavřením čtyřstranné smlouvy o zachování důvěrného charakteru informací. Oceňovací společnost se ve smlouvě zavazuje, že kromě výsledku ocenění neposkytne městu žádné jiné informace získané v průběhu oceňování. Město pak má svým podpisem stvrdit respektování této smlouvy.

Zastupitelé pověřili primátora podpisem této smlouvy. „Není to běžný postup, aby informace, které nám oceňovací společnost poskytne, musely být nejprve schváleny představenstvem, ale respektujeme to,“ prohlásil zastupitel Kraus a předseda dozorčí rady JTR, a. s. před hlasováním.

Další informace

Vytvořeno 27.4.2012 11:24:13 | přečteno 2564x | Petr Vitvar
Štítky: teplárenství