V ZŠ Liberecká začne školní rok později

25.06.2012 - Zateplení ZŠ Liberecká v Jablonci nad Nisou se zpozdí. Původní termín zahájení prací byl naplánován na 15. června. Před zahájením realizace nechalo město prověřit konstrukci školy, zda neobsahuje vlákna azbestu. Cílem průzkumu bylo předejít zjištění výskytu této zdraví škodlivé látky v průběhu či po dokončení prací. Průzkum skutečně prokázal, že při stavbě školy byly použity materiály obsahující azbest. Město proto přistoupilo k druhé části měření, při které se ověřila koncentrace azbestových vláken v interiéru školy.

„Měřením bylo zjištěno, že koncentrace azbestových vláken v ovzduší školy v současné době nepřekračuje povolené limity a není závadná pro děti ani pracovníky školy,“ komentuje výsledky průzkumu Ing. Pokorný, vedoucí odd. investiční výstavby jabloneckého magistrátu.

„Než dojde k zahájení samotných stavebních prací, budou konstrukce s obsahem azbestových vláken odstraněny,“ ujišťuje Pokorný. Výskyt azbestu v konstrukcích a zabudovaných materiálech ovlivní harmonogram prací i cenu. Bude potřeba provést opatření, která zabrání kontaminaci interiérů školy či okolí objektu azbestovými vlákny. Provedení tohoto nezbytného opatření navýší cenu stavby v řádech miliónů korun. Náklady na dodatečnou dekontaminaci objektu by ale byly podstatně vyšší než na preventivní opatření během realizace stavebních prací. Podrobné měření nezávadnosti prostředí bude provedeno i před zahájením školního roku.

Stavební práce se tak rozběhnou zhruba měsíčním zpožděním a druhý stupeň ZŠ bude výuku zahajovat o 14 dní později.

Žáci 1. – 5. ročníku zahájí školní rok v pondělí 3. září 2012. Od tohoto dne bude dětem k dispozici školní jídelna i školní družina. Pro žáky 6. – 9. ročníku bude školní rok zahájen v pondělí 17. září 2012. Všichni pedagogičtí pracovníci školy nastoupí do práce v pondělí 27. srpna.

„Změny v harmonogramu stavebních prací nastanou i v roce 2013. Předpokládáme, že dojde ke zkrácení výuky školního roku o 14 dní a není vyloučeno ani prodloužení prázdnin v roce 2013 o dva týdny,“ říká náměstek primátora Petr Vobořil.

Zateplení ZŠ Liberecká v Jablonci nad Nisou

Jednotlivé, dosud nezateplené pavilony, čeká výměna oken za plastová. Pilíře mezi okny budou vybourány a nově vyzděny, fasády se dočkají zateplení a barevné omítky. Na střechách bude doplněna tepelná izolace a položena nová krytina včetně montáže klempířských prvků a hromosvodu. Okna na jižních stranách budou vybavena předsazenými žaluziemi, kterými bude možné regulovat světelný tok do učeben.

Celkový plánovaný objem finančních prostředků na stavební práce je vyčíslen na necelých 32 mil. Kč. Projekt „Zateplení ZŠ Liberecká v Jablonci nad Nisou“ je realizován v rámci Operačního programu Životní prostředí. Přidělená dotace Evropské unie činí 14,2 mil. Kč.

Státní fond životního prostředí ČR přispěje 838 tis. Kč. Zbývající prostředky uhradí statutární město Jablonec nad Nisou jako zřizovatel základní školy.

Logo OPZP ERDF

Vytvořeno 25.6.2012 17:24:35 | přečteno 2116x | Petr Vitvar