Červen 2012

Zprávy z června 2012

Krátké zprávy z městské policie

29.06.2012 - Strážníci pomáhají lidem

29.6.2012 23:11:08 | přečteno 1908x | Petr Vitvar | Celý článek
Štítky: městská policie
 
 

Radniční věž opět přístupná

28.06.2012 - Již 15. letní sezonu si mohou návštěvníci Jablonce nad Nisou vychutnat pohled z ptačí perspektivy. 52 metrů vysoká radniční věž nabízí nejen daleké rozhledy na Jizerské hory a Ještědský hřbet, ale i jedinečný pohled na město přímo z jeho centra.

28.6.2012 15:17:33 | přečteno 3984x | Petr Vitvar | Celý článek
 

Strážníci se věnovali dětem na „Dni otců“

V neděli 17.6.2012 proběhl pod záštitou Statutárního města Jablonec nad Nisou „Den otců“. Kromě pořadatelů a dalších složek IZS se na této akci představila již tradičně i Městská policie Jablonec nad Nisou.

26.6.2012 14:37:41 | přečteno 1934x | Petr Vitvar | Celý článek
Štítky: městská policie
 
 

Jablonec uspěl ve Zlaté popelnici

26.06.2012 - Statutární město Jablonec nad Nisou uspělo v soutěži v třídění odpadů měst a obcí Libereckého kraje - Zlatá popelnice 2012.

26.6.2012 12:09:09 | přečteno 2103x | Petr Vitvar | Celý článek
 

V ZŠ Liberecká začne školní rok později

25.06.2012 - Zateplení ZŠ Liberecká v Jablonci nad Nisou se zpozdí. Původní termín zahájení prací byl naplánován na 15. června. Před zahájením realizace nechalo město prověřit konstrukci školy, zda neobsahuje vlákna azbestu. Cílem průzkumu bylo předejít zjištění výskytu této zdraví škodlivé látky v průběhu či po dokončení prací. Průzkum skutečně prokázal, že při stavbě školy byly použity materiály obsahující azbest. Město proto přistoupilo k druhé části měření, při které se ověřila koncentrace azbestových vláken v interiéru školy.

25.6.2012 17:24:35 | přečteno 2350x | Petr Vitvar | Celý článek
 

Plán prevence kriminality 2012-2016

25.06.2012 - Podle vládou schváleného dokumentu “Strategie prevence kriminality v ČR na léta 2012-2015“ bude systém prevence kriminality rozdělen na 3 úrovně – Republikovou a resortní, krajskou a lokální, kterou budou zabezpečovat samosprávy měst a obcí. V předešlých letech měla prevence kriminality ještě městskou úroveň. Městu Jablonec nad Nisou, které bylo v letech 2009-2011 zařazeno v městské úrovni, je doporučeno zpracovat vlastní Plán prevence kriminality na léta 2012- 2015 (dále jen Plán).

25.6.2012 | přečteno 2029x | Petr Vitvar | Celý článek
 

Jablonec se dočká nové onkologie

22.06.2012 - V nemocnici se začíná budovat nová onkologie. Nemocnice Jablonec nad Nisou dlouhodobě usiluje o zřízení onkologické ambulance včetně stacionáře s podáváním cytostatik i lymfodrenáží a pracoviště pro ředění cytostatik přímo v areálu nemocnice. Dosavadní pracoviště v pronajatých prostorách v Liberecké ulici je nevyhovující ze všech hledisek.

22.6.2012 12:24:53 | přečteno 2299x | Petr Vitvar | Celý článek
 

Zastupitelstvo schválilo rozdělení příspěvků

22.06.2012 - Poskytnutí příspěvků komisím rady města bylo vázáno na výsledky hospodaření města Jablonec nad Nisou v 1. pololetí roku 2012. V rezervě byla proto ponechána částka 5 383 000 korun určená právě na tyto příspěvky. Koncem května vedení města rozhodlo, že díky příznivým výsledkům hospodaření města bude tato rezerva uvolněna a její rozdělení bylo včera předloženo zastupitelstvu v rámci rozpočtových opatření.

22.6.2012 11:18:11 - aktualizováno 22.6.2012 11:21:19 | přečteno 1674x | Petr Vitvar | Celý článek
 

I přes nižší daňové příjmy skončil rok 2011 přebytkem

22.06.2012 - Rok 2011 byl horší v porovnání s rokem 2010. Na daňových výnosech ze státního rozpočtu obdrželo město o 5,6 milionu korun méně než v roce 2010. I přesto skončilo hospodaření města Jablonce nad Nisou přebytkem ve výši 19,1 milionu korun. Závěrečný účet města za rok 2011 schvalovali zastupitelé na posledním zasedání před prázdninami.

22.6.2012 11:01:17 | přečteno 1697x | Petr Vitvar | Celý článek
 

MVV Energie nabídla městu svůj podíl v JTR

, autor: Petr Vitvar

22.06.2012 - Zastupitelé pověřili primátora města, aby se zúčastnil mimořádné valné hromady společnosti JTR, a. s. 12. července. Jedním z bodů valné hromady je i snížení základního kapitálu společnosti na polovinu z částky 301 milionů na 150,5 milionu. Dva dny před konáním zastupitelstva byla do kanceláře primátora doručena nabídka většinového vlastníka MVV Energie CZ, a. s. k odkupu majetkového podílu společnosti MVV ve společnosti JTR, a. s. za 121 milionů korun.

22.6.2012 10:58:20 | přečteno 1842x | Petr Vitvar | Celý článek
Štítky: teplárenství
 
 
1 [...] 3 další >
Vytvořeno 7.8.2012 11:52:40 | přečteno 4466x | Petr Vitvar
load