Dotace pro město na územní plán

09.02.2011 - Město Jablonec nad Nisou získalo dotaci ve výši 4 miliónů korun z EU a ČR v rámci Integrovaného operačního programu na realizaci Zpracování nového územního plánu Jablonec nad Nisou.

Součástí projektu je zpracování konceptu územního plánu, vyhodnocení vlivů konceptu územního plánu na udržitelný rozvoj území včetně posouzení konceptu územního plánu z hlediska vlivů na životní prostředí (SEA). Poslední aktivitou projektu je zpracování návrhu územního plánu. „Řešeným územím je celé správní území města Jablonec nad Nisou, zahrnující osm katastrálních území, jimiž jsou Jablonec nad Nisou, Jablonecké Paseky, Kokonín, Lukášov, Mšeno nad Nisou, Proseč nad Nisou, Rýnovice a Vrkoslavice,“ říká Iveta Habadová, vedoucí oddělení dotací.

Zpracování nového územního plánu zajišťuje na základě výběrového řízení odborná firma SAUL, s.r.o. z Liberce, vyhodnocením vlivů konceptu územního plánu Jablonec nad Nisou na udržitelný rozvoj území byl pověřen Mgr. Pavel Bauer z Prahy.

  • Celkové náklady: 5 707 300 Kč

  • Dotace EU: 3 400 000 Kč

  • Dotace ČR: 600 000 Kč

  • Spoluúčast města: 1 707 300 Kč

  • Termín realizace: 30. září 2010 - 31. května 2012

Projekt "Zpracování nového územního plánu Jablonec nad Nisou" je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj a Ministerstva pro místní rozvoj.

Loga IPRM - EU - MMR

Vytvořeno 9.2.2011 16:45:04 | přečteno 3522x | Petr Vitvar
Štítky: územní plánování
 
load