Jablonec řekl stop hazardu

16.12.2011 - Zastupitelstvo města odsouhlasilo na svém 10. zasedání 15. prosince 2011 novou obecně závaznou vyhlášku č. 4/2011 o úpravě provozování loterií a jiných podobných her na území města Jablonec nad Nisou.

Vyhláška o úpravě provozování loterií a jiných podobných her

Nová vyhláška zakazuje provozovat výherní hrací přístroje, sázkové hry, loterie a jiné podobné hry specifikované § 2 zákonem č. 202/1990 Sb.

Vedení města dlouhodobě spatřuje nebezpečí v sociálním jevu gamblerství, důkazem toho je vyhláška z roku 1997, která poprvé omezila místa, kde je možné výherní hrací přístroje provozovat. Současné vedení města pokračuje v již nastaveném trendu a snaží se dalšími regulacemi a aktivní komunikací s provozovateli heren omezit škodlivý vliv tohoto jevu na občany města.

Současná legislativa dává obcím pravomoc upravit provozování hazardních her na území obce včetně úplného zákazu.

V současné době je na území Jablonce nad Nisou 47 heren a provozoven loterií a výherních hracích přístrojů. Vyhláška č. 4/2011 se do 31. 12. 2014 nevztahuje na již otevřené herny a provozovny, které splňují zákonné podmínky. Jejich další činnost upravuje nová vyhláška tříletým přechodným obdobím, které bylo zvoleno v souladu se lhůtou uvedenou v zákoně 202/1990 Sb. o loteriích a jiných podobných hrách. Vedení města v čele se starostou Petrem Beitlem dává tříletým přechodným obdobím najevo svou vstřícnost provozovatelům, kteří do svého podnikání investovali své finanční prostředky s tím, že je zhodnotí a uznává jejich právo na obchodní činnost. Stejně tak tímto způsobem zohledňuje majitele nemovitostí, v nichž herny sídlí. „Domnívám se, že vyhlášením přechodného období, dáme provozovatelům a majitelům heren prostor na to, aby se s novou situací vyrovnali a měli možnost rozhodnout se o dalším směru svých podnikatelských aktivit. Pro město je důležité zachovat právo občanů na klidný a spokojený život a potlačit nežádoucí vlivy v co nejvyšší možné míře“, řekl starosta Jablonce Petr Beitl.

Vyhláška o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj

Zastupitelstvo města také odsouhlasilo obecně závaznou vyhlášku č. 5/2011 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj, koncový interaktivní videoloterní terminál a herní místo lokálního herního systému, která nahrazuje vyhlášku č. 8/2010 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu. Sazba poplatku zůstává ve stejné výši, tj. 5.000 Kč na 3 měsíce za každý výherní hrací přístroj, každý koncový interaktivní videoloterní terminál a každé herní místo lokálního herního systému. K vydání nové vyhlášky vedla změna terminologie podle novely zákona o loteriiích a jiných podobných hrách č. 300/2011 Sb. Pro větší přehlednost pro adresáty byla vydána vyhláška nová (č. 5/2011) s nezměněnými povinnostmi, pouze s upravenou terminologií.

Vytvořeno 16.12.2011 12:30:06 | přečteno 6217x | Petr Vitvar
Štítky: hazard
 
load