Jablonec nechce další růst ceny tepla

16.12.2011 - Jablonec nad Nisou se v současné době potýká s rostoucí cenou tepla a zastaralým systémem rozvodů, proto intenzívně probíhají rozsáhlá jednání o dalším uspořádání v rámci společnosti JTR, a. s., kde je město menšinovým akcionářem.

Město Jablonec nad Nisou rozhodně nechce připustit omezení či ztrátu vlivu na cenu tepla. Druhým akcionářem společnosti je MVV Energie CZ, a. s.

„V žádném případě nesouhlasíme s dalším zdražováním tepla. Problematika je ale velmi složitá,“ řekl starosta Beitl při předkládání navrhovaného postoje města zastupitelům. „Nechceme další zdražování tepla a máme zájem na zachování soustavy centrálního zásobování teplem. Zároveň jsme si vědomi toho, že současný stav CZT je zastaralý a ekonomicky nevýhodný a musí co nejrychleji dojít k jeho technologické transformaci ať už způsobem prezentovaným v projektu Revitalizace CZT, připraveným společností JTR, a. s. nebo jinak,“ říká starosta.

Zastupitelstvo podpořilo záměr představitelů města zahájit jednání o dalším postavení města v akciové společnosti a pověřili starostu města k přednesení návrhů řešení na valné hromadě společnosti JTR, a. s. 22. prosince 2011 takto:

  • město Jablonec nad Nisou podporuje fungování a rozvoj takové soustavy centrálního zásobování teplem (CZT), která bude všestranně, zejména ekonomicky, dlouhodobě udržitelná;
  • město Jablonec nad Nisou vnímá nutnost rychlého provedení technologické transformace stávající soustavy centrálního zásobování teplem provozovanou společností Jablonecká teplárenská a realitní, a. s., a to např. způsobem představeným v projektu Revitalizace CZT, připraveným společností Jablonecká teplárenská a realitní, a. s.;
  • město Jablonec nad Nisou jako akcionář společnosti Jablonecká teplárenská a realitní, a. s. deklaruje svoji ochotu podpořit i možnost dočasného snížení zisku společnosti Jablonecká teplárenská a realitní, a. s., a to v zájmu udržení její konkurenceschopnosti k ostatním alternativám v zásobováním teplem ve městě, potažmo k uskutečnění projektu Revitalizace CZT;
  • město Jablonec nad Nisou, plně v souladu se svými postoji v minulosti, jako akcionář společnosti Jablonecká teplárenská a realitní, a. s. nesouhlasí se žádnou takovou koncepcí podnikatelské činnosti, která by vedla k ztrátě či oslabení stávajícího vlivu města na rozhodování o ceně tepla prodávaného společností Jablonecká teplárenská a realitní, a. s.;
  • město Jablonec nad Nisou, vyzývá společnost MVV Energie CZ, a. s., aby s respektováním tohoto postoje města a v součinnosti se zástupci města připravili kompletní dokumenty ve vztahu k návrhu Dlouhodobé koncepce podnikatelské činnosti společnosti Jablonecká teplárenská a realitní, a. s. a řešící nově vztahy mezi akcionáři této společnosti;

Na programu mimořádné valné hromady společnosti JTR, a. s., která se koná 22. 12. 2011 je mimo jiné také projednání Dlouhodobé koncepce podnikatelské činnosti společnosti a změna v orgánech společnosti.

Za akcionáře město Jablonec nad Nisou jsou navrhovány tyto změny:

  • Ing. Miloš Vele odstupuje z funkce člena představenstva
  • Bc. Boris Pospíšil odstupuje z funkce člena dozorčí rady a je jmenován členem představenstva za Ing. Veleho.
  • Ing. Jaroslav Kraus je jmenován členem dozorčí rady za Bc. Pospíšila.
Vytvořeno 16.12.2011 12:29:53 | přečteno 5532x | Petr Vitvar
Štítky: teplárenství
 
load