Pokyny schválí zastupitelé až v lednu

25.11.2011 - Pokyny ke zpracování návrhu Územního plánu města Jablonce nad Nisou nebudou jablonečtí zastupitelé schvalovat na svém prosincovém jednání, nýbrž až v lednu. Důvodem posunutí termínu je pozdější vydání stanoviska Odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu LK.

„Koncept územního plánu Jablonce nad Nisou je v současné době ve fázi posouzení a vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů, vyjádření ostatních orgánů a organizací, včetně námitek, připomínek a věcně shodných připomínek ke konceptu řešení,“ říká vedoucí oddělení územního plánování Michaela Smrčková. V rámci připomínkovacího řízení obdrželo oddělení územního plánování, které je pořizovatelem územního plánu, téměř 240 připomínek/námitek, devět věcně shodných připomínek a tři věcně shodné připomínky, které neměly příslušné náležitosti.

Krajský úřad LK, odbor životního prostředí a zemědělství jako příslušný dotčený orgán dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, požádal o prodloužení termínu na vydání svého stanoviska do 13. října 2011. „A to je důvod, proč pořizovatel nemůže dodržet termín předložení pokynů ke zpracování návrhu ÚP Jablonec nad Nisou na prosincové jednání zastupitelstva, jak se předpokládalo dle zpracovaného harmonogramu pořizování,“ vysvětluje Smrčková. Nový termín je určen na lednové zasedání zastupitelstva města.

V tomto smyslu požádalo město Jablonec nad Nisou Centrum pro regionální rozvoj v Hradci Králové o posun ukončení realizace projektu z 31. května 2012 na 30. června 2012.

Loga IPRM - EU - MMR

Vytvořeno 25.11.2011 10:11:13 | přečteno 1854x | Petr Vitvar
load