Beseda ke konceptu územního plánu města - Mšeno, Rýnovice, Lukášov

Dotazy z informativní besedy o konceptu Územního plánu města Jablonec nad Nisou, konané dne 11.07.2011 v ZŠ Mozartova pro oblast Mšeno nad Nisou, Rýnovice a Lukášov.

Hosté

Ing. Michala Smrčková, Mgr. Soňa Paukrtová, Petr Tulpa, Miloš Vele, Ing. Milan Koloušek, Ing. Jan Musil, Ing. Arch.Vladislav Hron, Ing. Petr Beitl, Petr Vobořil, Mgr. Petr Karásek

Debata

p.Šimek: Proč jsou zahrádky ve Mšeně - sever zahrnuty v ÚP jako plochy pro bydlení?

Odp. p. Hron: Objekty zahrádek sousedí s objekty, kde bude možné stavět. Nikdo vás nebude nutit, aby jste plochy zahrádek prodal. Záleží pouze na každém vlastníkovi, jak se svým pozemkem naloží. Ale ano, může si tam někdo postavit obytný dům.

pí.Vrabcová: Když se čtyři moji sousedé rozhodnou postavit dům kolem mě, budu v tom případě utopená se svou zahrádkou mezi čtyřmi domy?

Odp. Hron: V podstatě to tak může být. Je to součástí evropského pohledu na problematiku, pokud v tom nebrání veřejný zájem, ale ten je problematicky uchopitelný.

p.Landa: Vždyť už zde některé obytné domy stojí. Proč je povoleno stavět na zahrádkách rodinný dům?

Odp.Hron: Problém je, že ty objekty, o kterých mluvíte, v současné době již existují. Tyto záměry týkající se možné výstavby, pokud nejsou v rozporu, jsou v ÚP zahrnuty jako rozvojové plochy. Vše bude záležet, jestli to bude v souladu s ÚP a zda to povolíme či ne.

pí.Krulichová (zahrádkářská kolonie): Je nesmyl, aby vedle mě někdo začal stavět. Nejsou tu inženýrské sítě.

Odp.moderátor: Tato otázka tu již byla. ÚP neřeší, že se tam stavět bude, ale to, že se tam stavět do budoucna může.

p.Šibrava: Jsem zklamán připraveností pana architekta, bylo to moc obecné. Do schránek nám přišly dva zpravodaje, kde jsme se dočetli, že těmi křižovatkami (U Zeleného stromu) projede 16 000 vozidel za den (varianta severní tangenty). To znamená, že každých 2,3 sec projede městem 1 auto. Přejít chodník pěšky trvá 15 sekund. Takže tu někdo dává zkreslené údaje. Kdy bude dostavěna výpadovka na Liberec?

Odp.Koloušek: Realizace stavby je kvůli nedostatku financí odložena. Těch 16 tisíc by bylo potřeba vidět v dokumentu.

pí.Podařová (zahrádkářská kolonie): To by byl konec zahrádkářských kolonií v Jablonci. Je zde zahrádkářský statut, má tu být klid, navíc jsou tu chráněné toky.

Odp. Hron: Neberte toto jako něco zákeřného proti vám. Pokud se zde někdy budou stavět obytné domy, musí být zajištěn adekvátní přístup, podmínky a inženýrské sítě. Pokud někdo vlastní zahrádku a chce jí zastavět, při splnění všech podmínek stavět bude moci.

pí.Klápšťová: Proč se u severní tangenty upustilo od průtahu přes Vrchlického sady, a proč se na Palackého ulici udělaly dva kruhové objezdy?

Odp. Koloušek: Vycházelo se ze schválené koncepce ÚP týkající se rozvoje infrastruktury do roku 2040. Z nabízených variant to bylo nejoptimálnější řešení.

p.Weisko: Model a praxe není to samé. Nebylo by lepší mimoúrovňové křížení, namísto stavění dvou kruhových objezdů za sebou?

Odp. Koloušek: Prováděli jsme mikrosimulace a ze zpracovaných variant byla tato nejlepší.

p.Doležal: Simulace je jedna věc, ale mnohem důležitější je kvalita zadávaných vstupních dat. V oblasti mezi dvěma křižovatkami vznikne tedy chodník a silnice (dvouproudová komunikace), nebo jenom silnice?

Odp.Musil: ÚP to řeší v delším časovém horizontu - r. 2030. Tato varianta do budoucna počítá s rozšířením, mohl by tu vzniknou dvoupruh směrem k LIAZu, kde je výhledově počítáno s chodníkem.

p.Linka: Je do budoucna plánováno rozšíření silnice až po kruhový objezd, kde je benzínová stanice Shell (ul.Ladova)?

Odp.Musil, Koloušek: Ano, je zde vyhovující profil pro rozšíření. To by ovšem vyžadovalo odkup některých nemovitostí.

p.Landa: Údajně oprava mola na přehradě stála 4 miliony, proč to stálo více než původní molo? Zda je pravda, že se pod patou hráze bude kopat protipovodňová štola, a proč?

Odp.Vobořil: Molo bylo opraveno a nestálo to ani korunu, proběhlo to v reklamační době.

Odp.Musil: V konceptu ÚP je zahrnuta štola, která má sloužit k protipovodňové ochraně.

Odp.Paukrtová: Město Jablonec to nebude stát ani korunu, je to záměr Povodí Labe.

pí.Svátková: Nelíbí se mi další hrozící výstavba panelového domu u 2. přehrady. ÚP toto místo označil jako další možné, kde budou vystavěny panelové domy.

Odp.Karásek: Stávající ÚP tam připouští 13 patrový panelový dům, nový ÚP počítá max. s 8 patrovým panelovým domem, což vnímám jako pozitivní posun.

p.Vostřák: Štolu u přehrady platíme, a to nepřímo, přes vybrané daně, takže není pravda, že to daňového poplatníka nebude stát ani korunu.

p.Žížala: Nesouhlasí s výstavbou panelového domu ve Mšeně.

Odp.Vobořil: Je lepší takováto budova, než stávající stav.

p.Řezáček: Jakým způsobem bude řešena bariérnost v dopravě ve směru příjezdu do Liberce, budou tam nějaké přechody či nadchody?

Odp: Koloušek: V ÚP jsou tři varianty řešící ulici Palackého, ano je zde i mimoúrovňové řešení.

Následující dotazující: Jak bude řešen přechod pro chodce mezi Rýnovicemi a Lukášovem v prostoru u věznice?

Odp.Beitl: Na řešení formou tunelu nezbývají peníze. Hledáme možnosti v čase a místě.

Loga IPRM - EU - MMR

Vytvořeno 21.7.2011 13:59:54 | přečteno 5117x | Petr Vitvar
load