IPRM postupuje Žižkovým Vrchem

05.11.2010 - Další setkání s občany nad projekty z programu IPRM - zóna Žižkův Vrch a okolí.

Ve středu 3. listopadu byly v jídelně ZŠ Pasířská projednávány hned tři projekty z programu revitalizace a regenerace bytových domů a veřejných prostranství IPRM - zóna Žižkův Vrch a okolí. Nejprve se přítomní dověděli, jak bude řešen vnitroblok domu v ulicích Skřivánčí - Na kopci - Řetízková. Ačkoliv se v minulosti objevil jeden návrh vytvořit z celého prostoru uvnitř domů parkoviště, zvítězilo nakonec přání většiny vytvořit zde odpočivnou zónu, jakousi zahradu. Staré stromy budou vykáceny a plánována je zde nová výsadba dřevin a okrasných květin, umístění laviček.

Druhým představovaným projektem byla přestavba otočky autobusu MHD a revitalizace přilehlého parku, v němž vzniknou nové cesty, odstraní se bariérové přístupy a přibude více laviček. Úpravou projdou také dřeviny.

Posledním bodem setkání s občany byla pak rekonstrukce ulic Řetízková a Lužická včetně chodníků a veřejného osvětlení. V návrhu je také pamatováno na nová parkovací místa, krytá kontejnerová stanoviště a na opravu přístupové cesty k řadovým garážím. V této lokalitě existují také zastaralé plácky a dětská hřiště - v ulici Lužická jsou za domy č. 1 až 9 a v ulici Řetízková za č. 4 a 6 nad bývalým výměníkem.

Oddělení přípravy projektů navrhlo opravit je tak, aby zde vznikla dvě větší sportovní, oplocená hřiště na míčové hry pro starší děti a dvě hřiště s drobnými herními prvky popřípadě pískovišti pro děti malé. A právě o tom, zda tyto plácky opravit či ne, se diskutovalo ve středu večer.

Ti co neměli možnost se setkání zúčastnit, mohou své názory vyjádřit prostřednictvím ankety. Názory na webu je možné uplatnit do konce listopadu.

Loga IPRM - EU - MMR

Setkání s občany - Hřiště v ulicích Řetízková/Lužická

Fotogalerie ze setkání, 03.11.2010, jídelna ZŠ Pasířská

Vyznačení lokality

 

Starosta Petr Tulpa

 

Prezentace záměru

 

Občané

 
 
Vytvořeno 5.11.2010 12:05:48 | přečteno 3539x | Petr Vitvar
load