Devět heren příští rok neotevře

Tisková zpráva 22. 12. 2009

V březnu sdělilo město provozovatelům heren požadavky, jejichž splnění umožní další provoz herny. V říjnu se pracovníci MěÚ a starosta sešli s provozovateli heren k upřesnění listopadových kontrol. V prosinci pak zastupitelé odmítli vyhovět výjimkám z pravidel.

Jak jsou plněny požadavky na provoz výherních hracích automatů pro rok 2010, zjišťovalo v listopadu oddělení interního auditu, stížností a kvality společně s právním oddělením. V Jablonci působilo 40 heren a 11 provozoven s hracími automaty.

„Požadavky na provoz výherních hracích přístrojů pro rok 2010 nesplňuje jedna herna, o převod z heren na provozovnu požádaly dvě obchodní firmy, jedna herna byla uzavřena ještě před kontrolou,“ říká vedoucí právního oddělení jablonecké radnice Leoš Teufl a dodává, že všech jedenáct provozoven splnilo podmínku vnějšího projevu.

Ačkoliv některé herny požádaly o udělení výjimky z požadavku vzdálenosti od zákonem chráněných objektů, zastupitelé těmto žádostem na svém posledním jednání nevyhověli. Kontrolou neprošlo devět z nich a ty nebudou moci v roce 2010 znovu otevřít.

Přehled požadavků na provoz VHP na rok 2010

- minimální nutný počet pro zachování herny je 6 bodů.

  1. Vnější projevy - provozovatelé heren a majitelé objektů dobrovolně odstraní ze svých heren všechny vnější reklamy upozorňující na hazardní hry, venkovní jackpoty přemístí dovnitř a to tak, aby vizuální reklama nemohla ovlivňovat mladistvé a nepobuřovala veřejnost (bodové ohodnocení 2 body).
  2. Kamerový systém - umístění kamerového záznamového zařízení o nejméně dvou kamerách, z nichž jedna bude zabírat prostor vchodu do provozovny a druhá hlavní prostor herny - sníží se možnost výskytu problémových osob a provozování nekalých činností nejen uvnitř herny, ale i v nejbližším okolí.
    Provozovatel bude schopen poskytnout záznam z kamer z období nejméně 14 dnů zpětně a na vyžádání poskytne záznam orgánu, který prokáže právní zájem - zvýší možnost dohledání důkazních prostředků a významně zvýší efektivitu vykonávaného státního dozoru.
    Tento požadavek a kritérium je pokládáno za stěžejní (bodové ohodnocení 2 body).
  3. Regulovaný vstup - v době mezi 23.00 - 05.00 hod. bude vstup hráčů do provozovny regulován a to buď pracovníkem ostrahy nebo dálkově obsluhou po provedení vizuální kontroly (bodové ohodnocení 2 body).
  4. Omezení provozu - město ve vyhlášce přímo nestanoví možnou dobu provozu, dobrovolné omezení ze strany provozovatele však považuje za významný krok k eliminaci nežádoucích jevů spojených s provozem VHP (bodové hodnocení - 0,5 bodu za každou zavřenou hodinu mezi 00.00 - 6.00 hod.).
Vytvořeno 5.1.2010 13:42:09 | přečteno 3489x | Petr Vitvar
Štítky: hazard
 
load