Změněné školské obvody

18.12.2014 - Zastupitelé stanovili znovu školské obvody ve městě. Důvodem byla nedostatečná kapacita Základní školy v Pivovarské ulici a stále se zvyšující počet osob s trvalým bydlištěm na jablonecké radnici.

Povinnost stanovit školské obvody mají města ze školského zákona. Poprvé je jablonecký úřad měnil v roce 2001, v dalších letech se obvody jen drobně upravovaly např. kvůli pojmenování nových ulic. Tentokrát byla změna vyhlášky razantnější.

„V posledních letech přicházejí do prvních tříd silnější ročníky a ZŠ v Pivovarské má problémy s kapacitou. Nyní má 280 žáků a nemůže s ohledem na prostor požádat o navýšení. Proto jsme jako dočasné řešení navrhli upravit, čili zmenšit její školský obvod a využít volnou kapacitu sousední školy v Pasířské ulici,“ vysvětluje náměstek Pavel Svoboda. V praxi to znamená, že ze školského obvodu ZŠ Pivovarská se odeberou ulice Sadová a části ulic U Balvanu a Nádražní, které připadnou škole v Pasířské.

Jablonecká radnice uvedená jako trvalé bydliště některých občanů spadá do školského obvodu ZŠ 5. května. „Tito občané ve skutečnosti žijí na celém území města, přihlašují děti do škol nejblíže bydlišti a přednostní právo v ZŠ 5. května nevyužívají,“ konstatuje Miroslava Rýžaková, vedoucí humanitního odboru s tím, že tyto školy však děti nemusí kvůli kapacitě přijmout, neboť dávají přednost dětem z vlastního obvodu. Nepřijaté děti pak musí dojíždět do školy v 5. květnu nebo jiné. Proto podle nově upravené obecně závazné vyhlášky je radnice jako samostatný objekt zařazená do všech školských obvodů základních škol ve městě.

Nově pojmenovaná ulice Vřesová je začleněná do školského obvodu ZŠ Na Šumavě.

„Změny vyhlášky byly zpracované dříve, než jsem přišel na úřad, rád bych se proto ještě vrátil k možnostem přeskupení spádových oblastí v Proseči. Ta je nyní rozdělaná mezi školami v Mozartově a v Liberecké ulici,“ uzavírá náměstek Svoboda.

Jablonecké školské obvody platné od 2. 1. 2015

  • obvod č. 2: ZŠ Liberecká 26
  • obvod č. 3: ZŠ 5. května 76
  • obvod č. 4: ZŠ Na Šumavě 43
  • obvod č. 5: ZŠ Pasířská 72
  • obvod č. 6: ZŠ Mšeno, Mozartova 24
  • obvod č. 7: ZŠ Pivovarská 15
  • obvod č. 8: ZŠ Kokonín, Rychnovská 216, včetně odloučeného pracoviště Vrkoslavice, Janáčkova 42
  • obvod č. 9: ZŠ Mšeno, Arbesova 30
  • obvod č. 10: ZŠ Rýnovice, Pod Vodárnou 10

Další informace

Vytvořeno 18.12.2014 10:09:04 | přečteno 3051x | Petr Vitvar
load