Zimní údržba 2012/2013 v Jablonci

29.10.2012 - Plán zimní údržby na zimu 2012/13 v Jablonci nad Nisou byl opět sestaven v souladu s platnou legislativou a dle finančních a technických možností města. V rozpočtu na rok 2013 je na zimní údržbu opět vyčleněna částka 20 milionů korun.

„Při tvorbě plánu zimní údržby jsme vycházeli nejen z vlastních poznatků a zkušeností uplynulých let, akcentovali jsme i požadavky policie a technických služeb, ale také podněty občanů. Občané v průběhu loňské zimy vznášeli svoje připomínky a celou řadu podnětů jsme zaznamenali na setkáních vedení města s občany na jaře letošního roku,“ přibližuje proces vzniku plánu zimní údržby vedoucí oddělení správy komunikací Pavel Kozák.

Veškeré podněty byly pečlivě vyhodnoceny. „Letos jsme se zaměřili zejména na oblast chodníků, kde jsme cítili určité rezervy,“ prozrazuje náměstek primátora Miloš Vele a dodává, že letos bude město upravovat o cca 6 km více chodníků. Celkem tedy bude statutární město Jablonec nad Nisou prostřednictvím společnosti Technické služby Jablonec n. N. udržovat 180 km vozovek a 55 km chodníků.

Ne všechny jablonecké komunikace udržuje město

Na území našeho města se nacházejí silnice I. třídy, které jsou ve vlastnictví státu a jejich správcem je Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD). Silnice II. a III. třídy v katastru Jablonce jsou ve vlastnictví a správě Krajské správy silnic Libereckého kraje (KSSLKL).

Přemístění kontejnerů

Vzhledem k pozitivním zkušenostem z loňské zimy dojde i letos z důvodu lepší obslužnosti  k přestěhování některých kontejnerových stání na separovaný odpad. „Osvědčilo se loňské řešení, proto jsme i tentokrát zvolili stejná stanoviště jako vloni,“ říká Jitka Lochovská, vedoucí odd. správy veřejné zeleně. Nádoby na odpad se dle aktuálních sněhových podmínek přestěhují v následujících lokalitách:

  • Ulice Ivana Olbrachta (č. p. 18-24) – na vjezd do slepé ulice
  • Ulice Pobřežní
  • Ulice Josefa Hory (č.p. 27 v otočce) – blíž k průjezdné komunikaci
  • Ulice Jeronýmova

Kontejnery budou staženy na místa lépe dostupná pro svozovou techniku a zároveň co nejblíže původním stáním. Na jaře budou opět vráceny na původní stanoviště.

Dopravní opatření

„Nekázeň jabloneckých řidičů je každoročním problémem, proto i letos žádáme řidiče, aby respektovali dopravní značení,“ apeluje na řidiče Pavel Kozák. „Kvůli špatně zaparkovaným vozidlům pak nemůže, zvláště na sídlištích, projet úklidová technika a velmi často také vozidla zajišťující svoz odpadu,“ vysvětluje Kozák. 

K zajištění bezpečnosti silničního provozu, zabezpečení provádění zimní údržby a odvozu odpadu bude provedeno zjednosměrnění některých komunikací a změna dopravního značení na určených místech na zákaz stání nebo zastavení.

Rozdělení udržovaných komunikací

Komunikace ve městě se rozdělují do 3 skupin podle pořadí důležitosti v zajištění průjezdnosti. Do první skupiny patří rychlostní a sběrné komunikace s veřejnou hromadnou dopravou a příjezdy ke zdravotnickým zařízením, ty se udržují do 4 hodin po spadu sněhu. Pak následují příjezdy ke školám a ostatní důležité místní komunikace, ty se uklízejí do 12 hodin po spadu a nakonec, nejpozději do 48 hodin, dochází k úklidu ostatních komunikací. Údržba je prováděna také na všech zastávkách autobusových linek MHD na území města.

Neudržované zůstávají úseky místních komunikací, na nichž se pro jejich malý dopravní význam sjízdnost nezajišťuje (cca 22,8 km).

Odklízení sněhu

Odklízení sněhu se provádí především mechanicky. Provádět chemický posyp či postřik do vrstvy čerstvě napadaného sněhu vyšší než 3 cm bez předchozího pluhování je neúčinné, a proto nepřípustné.

„Kvůli problematickému odklízení a nutnosti odvážet sníh z některých lokalit jsme pro letošní zimu zvolili na některých plochách chemické ošetření. Je to ekonomičtější řešení a týká se exponovaných prostor, jako například ulice Křížová 422 m, dále chodníky Liberecká, část chodníku Horní náměstí, E. Floriánové, Arbesova podél ZŠ a další vysvětluje náměstek Vele.

„Zajímavostí letošního roku je, že vyzkoušíme EKOGRIT – ekologický posypový materiál, který nezatěžuje životní prostředí, neškodí obuvi ani povrchu komunikací. Letos ho zkušebně aplikujeme na Mírovém náměstí a na schodišti před radnicí,“ říká jednatel TSJ, s.r.o. Milan Nožička. 

Odvoz sněhu

Přednostně se bude sníh odvážet z exponovaných přechodů pro chodce a příjezdů ke školským a zdravotnickým zařízením, z dopravně důležitých místních komunikací (zejména trasy MHD), a za účelem rozšiřování rozhledových polí na křižovatkách a u zastávek MHD.

Skládky sněhu/Deponie

  1. Proseč/překladiště – hlavní skládka sněhu
  2. Plochy za sportovní halou podél ulice  U Přehrady – rezervní skládka

Kalamitní stav

Vyhlašuje a odvolává primátor města ve 3 stupních v případě, že došlo k mimořádnému spadu sněhu a vzniku náledí takového rozsahu, že není možné plnit plán zimní údržby, dochází k neprůjezdnosti města, k selhávání techniky i lidského faktoru a jsou ohroženy základní funkce města.

„I letos jsme připraveni zareagovat na mimořádný kalamitní stav, máme dostatek vlastní techniky a v případě potřeby máme nasmlouvané externí dodavatele. Co se týká ruční údržby, i letos počítáme s využitím pracovníků veřejné služby,“ říká primátor města Petr Beitl.

Jablonecká zima v číslech

Město je rozděleno do 15 tzv. ručních rajonů, kde údržbu provádí 25 stabilních pracovníků denně od 6:00 do 14:30. V případě potřeby dojde k navýšení počtu pracovníků a úpravě jejich pracovní doby. Pro letošní zimu opět počítáme s využitím pracovníků veřejné služby.

Celkem se na zimní údržbě ve městě podílí až 120 lidí (ruční i technická údržba, řidiči, dispečeři) z řad kmenových zaměstnanců TSJ i z řad dodavatelů. Jejich počet se mění dle aktuálních klimatických podmínek.

Údržbu provádí 66 kusů techniky (nakladače, frézy, multifunkční průtahová a posypová vozidla, nákladní automobily, dispečerská vozidla aj.).

Ve městě bude rozmístěno 85 beden na posypový materiál. Technické služby jsou zásobeny solí, pískem i drtí už od léta, kdy jsou nižší nákupní ceny.

Zimní období podle plánu zimní údržby statutárního města Jablonec nad Nisou: 1. 11. 2012 – 31. 3. 2013

Další informace

Vytvořeno 29.10.2012 14:59:50 | přečteno 2212x | Petr Vitvar
load