Zastupitelstvo schválilo rozdělení příspěvků

22.06.2012 - Poskytnutí příspěvků komisím rady města bylo vázáno na výsledky hospodaření města Jablonec nad Nisou v 1. pololetí roku 2012. V rezervě byla proto ponechána částka 5 383 000 korun určená právě na tyto příspěvky. Koncem května vedení města rozhodlo, že díky příznivým výsledkům hospodaření města bude tato rezerva uvolněna a její rozdělení bylo včera předloženo zastupitelstvu v rámci rozpočtových opatření.

Komise humanitní péče tak rozdělila celou rezervovanou částku pro oblast sociální péče a zdravotnictví ve výši 150 tisíc korun a uspokojila tak 10 z 21 žádostí. Nejvíce peněz od komise získalo občanské sdružení Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí, které peníze využije jednak na letní rekondiční pobyt dětí a jednak na provoz sociálního automobilu.

Celou částku ve výši 90 tisíc korun využila při rozdělování také Komise pro výchovu a vzdělávání. Celkem 13 žádostí o příspěvek v celkové výši 660 tisíc korun bylo podáno v oblasti výchovy a vzdělávání, komise uspokojila 8 žádostí.

Kulturní komise disponovala 550 tisíci korunami a beze zbytku je rozdělila mezi žadatele o finanční příspěvek na propagaci, dopravu v rámci ČR, pronájmy, startovné nebo honoráře odborných lektorů. Příspěvek získalo 20 z 31 žadatelů, celková suma žádostí dosahovala 2,7 milionu korun.

Komise pro sport a tělovýchovu si ponechala v rezervě 50 tisíc korun a rozdělila 550 tisíc Kč. Finanční příspěvky jednotlivým žadatelům byly rozdělovány podle jednotného klíče – preference mládeže. O příspěvek v oblasti sportu bylo podáno 31 žádostí v celkové výši 5,5 milionu. Komise uspokojila 12 z nich.

Komise pro sport a tělovýchovu se také zabývala rozdělením 2,5 milionu korun určených na mimořádné příspěvky pro podporu mládežnického sportu. Finanční podporu získalo lyžování, fotbal, hokej, baseball, tenis nebo rychlostní kanoistika a další sdružení zabývající sportem dětí a mládeže. „Snažili jsme se vyhovět, uvědomujeme si důležitost podpory sportu dětí a mládeže. Jablonec je město sportu a chceme, aby jím zůstal. Přihlédli jsme k faktu, že v letošním roce dochází k výpadku financování ze zdrojů ČSTV a zároveň je situace ovlivněna změnou loterijního zákona,“ vysvětluje náměstek primátora Petr Tulpa.

Zastupitelstvo města také rozdělilo příspěvky pro zajištění sociálních služeb dle zákona 108/2006 Sb.V I. kole v únoru letošního roku bylo rozděleno 1,3 milionu. V rezervě města zůstal více než 1 milion korun. Tato suma bude nyní rozdělena ve II. kole mezi 20 sociálních služeb poskytovaných 15 organizacemi. Finance budou registrovanými poskytovateli sociálních služeb použity na financování terénních programů, poskytování poradenství a sociálních akvizičních služeb, služeb rané či následné péče či osobní asistenci.

Vytvořeno 22.6.2012 11:18:11 - aktualizováno 22.6.2012 11:21:19 | přečteno 1644x | Petr Vitvar