Zastupitelé schválili rozpočtový výhled na roky 2015-2016

, autor: Petr Vitvar

21.03.2014 - Rozpočtový výhled na roky 2015 a 2016, který schválili zastupitelé na březnovém zasedání, umožňuje bez problémů fungování města i jeho složek a organizací. Zajištěny jsou i prostředky na údržbu městského majetku. Je možné postupně vracet zdroje do teplárenské soustavy v souladu se schválenou koncepcí revitalizace soustavy CZT.

V letech 2015-2016 nedojde k výraznému omezení investičních akcí, budou se realizovat akce typu rekonstrukcí a modernizací. Na novou výstavbu zdroje zatím ještě nejsou.

V rámci zpracování rozpočtového výhledu byla vypracována analýza hospodaření města. Z ní vyplývá dobrý trend hospodaření města nastolený v roce 2011. Od tohoto roku byly sestavovány úsporné rozpočty a hospodaření města se pravidelně vyhodnocuje. „Za úspěch považuji, že rok 2013 díky nastaveným trendům znamenal stabilizaci v hospodaření a je tak dobrým východiskem pro nadcházející roky,“ říká náměstek primátora pro ekonomiku Miloš Vele.

Od roku 2011 je také nastaven trend splácení přijatých úvěrů a dalšího nezadlužování města. „Roční splátky se pohybují okolo 57 mil. Kč, úroky za rok 2013 činily 5 mil. Kč. S tou samou částkou počítáme i v rozpočtu roku 2014, pro roky 2015 a 2016 již s ohledem na predikcí guvernéra ČNB musíme plánovat vyšší částky k předpokládanému růstu úrokových sazeb,“ uvádí vedoucí odboru ekonomiky magistrátu Renata Vítová.

Výše dluhu města

stav k 31.12.

výše dluhu v tis. Kč

dluh v Kč na obyvatele

2006

349 709

7 802

2007

306 227

6 797

2008

270 509

5 978

2009

307 372

6 781

2010

455 186

10 036

2011

400 982

8 870

2012

337 048

7 440

2013

279 945

6 180

2014

222 776

4 918

Vytvořeno 21.3.2014 10:36:09 | přečteno 1391x | Petr Vitvar
load