Zásady pro poskytování dotací poskytovatelům sociálních služeb

23.10.2013 - Od 1. listopadu platí nové zásady pro poskytování dotací z rozpočtu města pro poskytovatele sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb. Úpravy ukotvují novinky vyplývající z potřeb ekonomické evidence městské samosprávy a současně také posilují informovanost žadatele o podmínkách rozdělování této finanční podpory.

Podle nových zásad se mění termín pro doručení žádostí o dotaci z městského rozpočtu. Zatímco dříve bylo možné žádosti podat pouze v říjnu, nyní se o dotaci na následující rok žádá na základě vyhlášené výzvy, ve které by měla být uveřejněna základní kritéria pro hodnocení žádostí. Předpokládá se, že termínem pro podávání žádostí pro rok 2014 bude 30 denní lhůta v průběhu listopadu a prosince.

Tří stupňové schvalování zůstává zachováno, rovněž  následná kontrola čerpání. Odborným garantem zůstává Řídící skupina komunitního plánování, která žádosti na základě příslušných kritérií, posoudí, vyhodnotí a navrhne výši finančního příspěvku.  Dále jednotlivé návrhy projedná Komise humanitní péče a nakonec jsou předloženy zastupitelstvu města.

Žadatelé o dotaci mohou také nově do konce října daného roku podat žádost o změnu struktury rozpočtu, avšak pouze v rámci položek, které jsou uvedeny ve smlouvě.  Příjemci dotace předkládají informativní zprávu o stavu čerpání dotace do 15. prosince roku, pro který je finanční podpora poskytnuta. Vyúčtování se předkládá do 31. ledna, případné nevyčerpané finanční prostředky pak městu vrací do 15. února.

Další informace

Vytvořeno 23.10.2013 7:53:26 | přečteno 1692x | Petr Vitvar
load