Zahradní architekt vysvětloval občanům důvody

, autor: Petr Vitvar

04.03.2015 - Rozsáhlé kácení doprovází realizaci projektu Obytný soubor Nová Pasířská v rámci IPRM. Místní obyvatelé dali jasně najevo své mínění, že kácení je v drtivé většině zbytečné. Náměstek primátora Lukáš Pleticha, který má na starosti rozvoj města, svolal proto besedu, na níž důvody kácení a regeneraci zeleně vysvětloval autor projektu, zahradní architekt a dendrolog Josef Souček. Beseda se konala v úterý 3. března odpoledne.

Nálada v jídelně jabloneckého Gymnázia U Balvanu byla od začátku napjatá. Obyvatelé, kteří na setkání dorazili, byli velmi negativní a prostor k vyjádření projektantovi zeleně či náměstku Pletichovi příliš dát nechtěli. Argumentovali tím, že stromy jsou pěkné a zdravé, některé i mladé, zlepšují kvalitu jejich sídliště, tvoří zábranu vůči prachu ze silnic a hluku. Pařezy po pokácených dřevinách prý svědčí o jejich zdraví, a tak nepřipouštěli námitky, že zdánlivě zdravý pařez není zárukou toho, že kmen nebyl například v metrové výšce dutý a hrozil rozlomením. Masívní řezy větví jsou zase podle dendrologa Součka vstupní branou pro dřevokazné houby, které strom zahubí. Občané zahradního architekta zasypávali otázkami na důvody kácení jednotlivých stromů a keřů, jež sami sázeli před zhruba 30 lety a mají k nim tedy citový vztah.

Zdraví, vitalita, sadovnická hodnota

V dané lokalitě J. Souček posuzoval celkem 307 dřevin. Hodnotil jejich zdravotní stav, vitalitu a sadovnickou hodnotu.

„Zdravotní stav veškerých dřevin by se dal označit jako zhoršený, většina stromů byla více či méně poškozená sněhovou kalamitou. Některé dřeviny byly vysázené příliš hustě, větší část jehličnanů do sebe vrůstá korunami, které jsou zastíněné, proschlé, neperspektivní. Část dřevin byla vysazená v bezprostřední blízkosti budov a nyní již není jejich ponechání na stanovišti možné. Vitalita dřevin je poměrně dobrá, v ploše se nachází pouze několik usychajících, odumírajících exemplářů. Sadovnická hodnota většiny dřevin je pod průměrným hodnocením. Příčina je v zanedbané údržbě – nebyly odstraněné výplňové, zahušťující dřeviny, některé exempláře byly vysazené příliš blízko budov, v korunách stromů nebyl prováděný výchovný řez, keřové skupiny jsou přehoustlé, v některých případech i nevhodné pro městské prostředí,“ konstatuje Souček.

Obytný soubor Nová Pasířská, obrázek se otevře v novém okněProzkoumané dřeviny pak zahradní architekt rozdělil do pěti skupin. Podle nich 85 dřevin zůstane bez zásahu, 61 určil k odbornému ošetření, 135 označil jako nevyhovující, čtyři byly v havarijním stavu a architekt zaznamenal také 22 pařezů. Nakonec bylo rozhodnuto o kácení celkem 99 dřevin a následné výsadbě 112 stromů, což je ve výsledku o 13 více než dosud.

„Nová výsadba bude respektovat veškeré navržené stavební změny – hřiště, trasování cestní sítě, parkovací a kontejnerová stání. Vybrali jsme dřeviny vhodné do městského prostředí a zároveň esteticky odpovídající danému prostoru,“ uzavírá zahradní architekt.

Minimální velikost vysazovaných listnatých dřevin bude 3,5 metru se 14 – 16 cm v obvodu kmínku jeden metr nad zemí. „Vysazovat se budou javory, okrasné třešně a jabloně (první plody nemají, druhé jen zhruba centimetrové), lípy, jeřáby, buky, habry, břízy, muchovníky a jírovce. Rekonstrukcí projde také trávník na sídlišti,“ dodává náměstek primátora Lukáš Pleticha.

Projednávání s občany

O jednotlivých projektech v obytném souboru Nová Pasířská v rámci projektu IPRM město jednalo s občany vícekrát. V roce 2009 o parku, v lednu 2010 o sportovištích ve vnitrobloku. V červnu 2010 o komunikacích, chodnících, parkování a veřejných prostranstvích, tedy i o zeleni. Tehdy zde byly navržené také varianty parkovišť, která by do sídliště přinesla 141 parkovacích míst. Počítalo se také s víceúrovňovým stáním v ulicích Nádražní a Havlíčkova. Ačkoliv na setkání v červnu 2010 lidé parkování odsouhlasili, o rok později proti výstavbě vznesli petici. Radnice tedy vyhlásila novou anketu a základě jejích výsledků se projekt rozhodnutím zastupitelů v září 2011 zastavil.

­­­­­­­­­­­­­­­­Ing. Josef Souček přednáší na Katedře zahradní a krajinné architektury České zemědělské univerzity v Praze a je členem Společnosti pro zahradní a krajinářskou tvorbu, o. s., která je neziskovým sdružením odborníků - profesionálů v oboru sadovnictví a krajinářství (zahradní a krajinářská tvorba). Založena byla v únoru 1990, každoročně pořádá celou řadu odborných seminářů a konferencí, výstavy, odborné zájezdy, exkurze a pracovní setkání, od roku 1991 vydává odborný časopis ZAHRADA-PARK-KRAJINA. Ing. Souček je například autorem rekonstrukce zeleně sídliště U Nádraží v Turnově, v parku zámku Lednice vedl loni v rámci konference Strom v souvislostech odbornou dílnu o ošetření stromů.

Projekt Obytný soubor Nová Pasířská v Jablonci nad Nisou je spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Loga IPRM - EU - MMR 2012, obrázek se otevře v novém okně

Vytvořeno 4.3.2015 17:36:17 | přečteno 3362x | Petr Vitvar
load