Žádat o dotaci na čističku lze až do konce října

, autor: Petr Vitvar

14.08.2014 - Do konce října mohou ještě majitelé rodinných a bytových domů v katastru města Jablonec nad Nisou podávat žádosti o dotace na výstavbu domovních čistíren odpadních vod a kanalizačních přípojek, a to na základě Výzvy vyhlášené v rámci Programu podpory výstavby technické infrastruktury.

„Žadatelé mohou získat 50% z celkových způsobilých výdajů, maximálně však 50 tisíc korun na bytovou jednotku. Požádat mohou i o půjčku na pokrytí vlastní spoluúčasti na projektu,“ vysvětluje náměstek primátora Petr Vobořil.

Žádosti se předkládají na oddělení dotací jabloneckého magistrátu, a to ve dvou kolech. „Nejdříve žadatel předkládá tzv. zjednodušenou žádost - projektový záměr. Pokud ten schválí rada města, předloží se žádost o dotaci a pak je možné podat žádost o půjčku na vlastní spoluúčast, která se předkládá stejně jako v minulosti na oddělení rozpočtu odboru ekonomiky. Žádosti o dotaci a o půjčku schvaluje zastupitelstvo města,“ doplňuje vedoucí oddělení dotací Iveta Habadová, která upozorňuje, aby si zájemci nejdříve přečetli text výzvy pro rok 2014 a vzor Smlouvy o poskytnutí dotace. Oba dokumenty včetně dalších i kontakty pro případné konzultace a dotazy jsou k dispozici v aplikaci Životní situace:

Program podpory výstavby technické infrastruktury

Letošní výzvu pro předkládání žádostí o dotace na domovní čistírny odpadních vod a kanalizační přípojky město vyhlásilo 25. dubna 2014 po předchozím schválení na dubnovém zastupitelstvu města.  Žádosti je možné podávat do 31. října 2014 do 14 hodin. Program Podpory výstavby technické infrastruktury a Pravidla pro poskytování půjček na čistírny odpadních vod a kanalizační přípojky z FZÚB schvalovali jablonečtí zastupitelé již v roce 2013. V loňském roce na oddělení dotací přišlo celkem 54 projektových záměrů a uspokojeno bylo celkem 28 žádostí o dotaci. Letos se jedná zatím o 15 projektových záměrů a o 1 dosud neschválenou žádost o dotaci.

Další informace


Vytvořeno 14.8.2014 9:15:02 | přečteno 2425x | Petr Vitvar
load