Zadání architektonické soutěže na terminál musí být přesné

, autor: Jana Fričová

03.07.2017 - Podoba dopravního terminálu v Kamenné ulici v Jablonci nad Nisou vzejde z architektonické soutěže. S jejím vyhlášením se počítá v polovině července. Členové poroty pro vyhodnocení soutěže se sešli poprvé na konci června, aby projednali připomínky k zadávací dokumentaci.

Dopravní terminál v ulici Kamenné s parkovištěm pro zhruba 200 vozů a spojovací lávkou bude jedním z jabloneckých projektů v rámci IPRÚ Liberec – Jablonec nad Nisou. Náklady na jeho výstavbu jsou odhadnuté na 200 - 250 milionů korun. Žádost o dotaci by měli Jablonečtí podat v první polovině roku 2019, realizace by měla proběhnout v letech 2020-2022.

Sedmnáctičlenná porota, jejímž předsedou je architekt Petr Kopal a místopředsedou profesor fakulty umění a architektury liberecké Technické univerzity, architekt Jiří Suchomel, projednala navržené zadání pro vyhlášení otevřené soutěže na projekt multimodálního terminálu veřejné dopravy v centru Jablonce nad Nisou a dohodla se ještě na úpravě podmínek. „Architektonická soutěž by po doplnění a schválení radou města měla být vyhlášená v polovině července na jabloneckých webových stránkách a ve věstníku veřejných zakázek,“ konstatuje náměstek primátora pro rozvoj města Lukáš Pleticha. Soutěž o návrh terminálu bude probíhat podle zákona o zadávání veřejných zakázek s podmínkami architektonické soutěže dle řádu České komory architektů a bude dvoufázová. „První fází je podávání návrhů a ta potrvá zhruba do poloviny října tohoto roku,“ připomíná Pleticha.

Záměr výstavby multimodálního terminálu veřejné dopravy v centru Jablonce nad Nisou společně s mimoúrovňovým spojením terminálu s centrem města a vlakovou zastávkou Jablonec nad Nisou-centrum a parkovacím domem je investicí přesahující 5 milionů EUR. „Proto je třeba vypracovat přesné zadání podmínek a požadavků. Postup soutěže o návrh je sice v počátku časové i finančně náročnější, ale vyplatí se to,“ říká náměstek Pleticha.

Složení poroty pro vyhodnocení architektonicko-urbanistické soutěže na výstavbu jabloneckého terminálu

Podle regulí České komory architektů (ČKA) musí mít porota 3 až 11 řádných členů s hlasem rozhodujícím. „V zájmu nezávislosti rozhodování však musí být nadpoloviční většina členů poroty nezávislá na vyhlašovateli a na orgánech rozhodujících o využití výsledku soutěže a musí mít odbornou kvalifikaci odpovídající předmětu soutěže,“ připomíná Lukáš Pleticha a vysvětluje pojmy nezávislý: „Nezávislí členové poroty nejsou se zadavatelem v trvalém obchodním vztahu, popřípadě ve vztahu zaměstnaneckém, služebním a obdobném; za nezávislé porotce se nepovažují ani členové poradních sborů a zpracovatelé soutěžních podmínek a soutěžního programu (zadání) vyhlašovatele.“

Řádní členové poroty, závislí

 • Ing. Petr Beitl, primátor města Jablonec nad Nisou
 • Ing. Miloš Vele, náměstek primátora
 • Ing. Miloš Zahradník, náměstek primátora
 • Ing. arch. Ivan Lejčar
 • Zdeněk Daniel

Řádní členové poroty, nezávislí

 • prof. Ing. arch. akad. arch. Jiří Suchomel (místopředseda poroty)
 • PhDr. Miloš Kadlec
 • Ing. arch. Ondřej Štěpán
 • MArch. Paul Robbrecht (BE)
 • Ing. arch. Petr Kopal (předseda poroty)
 • Ing. arch. Tomáš Rudolf

Náhradníci poroty, závislí

 • Ing. František Pešek
 • Mgr. Jan Zeman
 • JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, náměstek primátora

Náhradníci poroty, nezávislí

 • Ing. arch. Jan Lajksner
 • Ing. Pavol Ondovčák
 • Ing. Otakar Novotný

Přizvaní odborní znalci

 • Ing. Milada Valečková, ředitelka Muzea skla a bižuterie v Jablonci n. N.
 • Ing. Petr Hofhansl, Ph.D., AF-CITYPLAN
 • Ing. Luboš Wejnar, ředitel DPMLJ, a. s.
 • Ing. Ludvík Lavička, technický ředitel DPMLJ, a. s.
 • Ing. Petr Prokeš, Transport Advisory, s. r. o.
 • Mgr. Milan Nožička, ředitel TSJ, s. r. o.

Porota může v průběhu soutěže požádat zadavatele o přizvání dalších odborných znalců.

Další informace

Vytvořeno 3.7.2017 15:02:27 | přečteno 1189x | Petr Vitvar
Štítky: IPRÚ , doprava a komunikace
 
load