Výzvy k předkládání žádostí o dotaci z rozpočtu města

27.01.2014 - Do konce února přijímá město žádosti o dotaci z městského rozpočtu. Tyto finance jsou určené na podporu sociální péče a zdravotnictví, výchovy a vzdělávání, kultury, sportu a tělovýchovy v roce 2014.

Dotace se řídí Zásadami pro poskytování dotací a peněžitých darů z městského rozpočtu, které schválilo zastupitelstvo loni v říjnu. Ve výzvách jsou základní informace pro žadatele – předmět podpory, její výše a účel, kontaktní údaje, hodnotící kritéria, harmonogram administrace žádosti a další podmínky.

Žádosti o dotace z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou pro rok 2014 se týkají těchto oblastí:

  • sociální péče a zdravotnictví;
  • výchova a vzdělávání dětí a mládeže;
  • kultura a volnočasové aktivity občanů – zvláště dětí a mládeže;
  • sport a tělovýchova (pravidelná celoroční činnost, sportovní akce);

Žádosti se podávají na předepsaných formulářích, které jsou k dispozici ve vnitřním informačním středisku magistrátu v přízemí budovy radnice nebo ke stažení zde:

Vyplněné formuláře přijímá Jiří Kubsch, oddělení školství, kultury a sportu, 4. patro budovy radnice, č. dv. 405, tel. 483 357 354, e-mail kubsch@mestojablonec.cz. Lze je též zasílat poštou, ale v případě neúplnosti nebude žádost akceptována. Termín podání do 28. 2. 2014 do 12:00 hodin.

Další informace

Vytvořeno 27.1.2014 14:16:25 | přečteno 3542x | Petr Vitvar
load