Výsledky ankety Žiju tady rád

, autor: archiv MMJN

30.01.2014 - Anketa, která probíhala od listopadu loňského roku a vyvrcholila na Vánočních trzích, měla za úkol zjistit, které téma by obyvatelé Jablonce chtěli zařadit do průzkumu o kvalitě života v Jablonci nad Nisou. Ten proběhne formou dotazníkového šetření v jarních měsících letošního roku. V anketě dominovalo téma bezpečnosti a mezi vlastními tématy lidé nejčastěji zmiňovali problematiku soužití s Romy.

„Na dalších místech se v anketě umístilo téma pořádku ve městě, zimní údržby, úklidu a odpadů. Velmi často také občané uváděli otázky související s dopravou – průjezdnost městem, parkování a komunikací. Tato témata budou podrobněji rozpracována v chystané publikaci o kvalitě života v Jablonci nad Nisou,“ stojí v závěrečném vyhodnocení ankety firmou CI2, o. p. s., která bude rovněž provádět následný průzkum kvality života. Kompletní výsledky šetření budou známy na přelomu května a června letošního roku.

„Jako primátorovi města mi záleží na tom, aby se lidem v Jablonci žilo dobře, a je známo, že ke spokojenému životu patří i pocit bezpečí. Proto dlouhodobě věnujeme prostřednictvím kamer městského kamerového systému a činnosti městské policie zvýšenou pozornost rizikovým lokalitám a samozřejmě prevenci kriminality na různých úrovních,“ komentuje primátor Beitl výsledky ankety. O tom, že bezpečností se vedení města zabývá, svědčí například nová kamera u fotbalového stadionu, účinnější osvětlení rizikové lokality Tyršovy sady nebo projekt Okrskář.

S bezpečností lidé často spojují i romskou otázku, ta byla nejčastěji voleným vlastním tématem v anketě. „Soužití různých etnik bývá obecně problematické a více či méně se s tímto fenoménem potýkají všechna města. Důležitý je vzájemný respekt, tolerance a dodržování běžných zásad lidské slušnosti bez ohledu na původ nebo barvu kůže. To by mělo platit pro všechny,“ uvažuje primátor Beitl.

V anketě Žiju tady rád bylo celkem přijato 990 platných hlasů. Z toho 697 hlasů bylo získáno během akce na Vánočních trzích mezi obyvateli, 205 hlasů z elektronického hlasování a 88 hlasů prostřednictvím letáků uložených do sběrných boxů.

„Ve sběrných boxech se kromě vyplněných anketních lístků objevily i konkrétní dotazy občanů, na ty postupně odpovíme v Jabloneckém měsíčníku,“ říká Martin Oklamčák z oddělení interního auditu a stížností, který je garantem průzkumu za statutární město Jablonec nad Nisou. „Avizovali jsme, že kdo opatří svůj anketní lístek podpisem a kontaktními údaji bude mít možnost se sejít s primátorem města. Jméno a adresu či jiný kontakt obsahovalo pouze šest z téměř osmi set anketních lístků, proto pozveme všechny tyto respondenty. O termínu setkání budou informováni prostřednictvím pracovnic kanceláře primátora,“ konstatuje Oklamčák.

Ke stažení

Vytvořeno 30.1.2014 9:39:02 | přečteno 2185x | Petr Vitvar
load