Výkopové práce v Jablonci nad Nisou

, autor: Markéta Hozová

08.08.2014 - V letních měsících probíhají v Jablonci i jiných městech stavební práce na komunikacích – ulicích a chodnících. Kromě nutných a potřebných oprav povrchů se zhusta opravuje i kanalizace, vodovodní řady nebo plynovodní potrubí.

V Jablonci nad Nisou v letošním roce dochází k mnoha opravám tohoto druhu najednou a s tím souvisí i četná dopravní omezení. Níže jsou uvedeny některé práce probíhající na městských komunikacích.

Ladova – kanalizace, vodovod a plyn

Mezi nejzásadnější výkopy patří práce společnosti SVS, která v Jablonci na několika místech rekonstruuje kanalizaci. V Ladově ulici zároveň s rekonstrukcí vodovodu a kanalizace bude RWE rekonstruovat plynovod a přípojky plynu a bude rovněž položená chránička pro sdělovací kabely. „Vše zatím nasvědčuje tomu, že se podaří dodržet harmonogram a do 15. října bude provoz v ulici provizorně obnoven tak, aby mohla probíhat zimní údržba,“ konstatuje náměstek primátora Miloš Vele a dodává, že v  roce 2015 přijde na řadu rekonstrukce vozovky včetně odvodnění a instalace veřejného osvětlení. Tyto práce budou hrazeny z městské pokladny. V době uzavírky do 15. října 2014 jsou objízdné trasy vedené po přilehlých místních komunikacích.

Opletalova – kanalizace hotová, nastupují plynaři

Práce na rekonstrukci vodovodu a kanalizace v těchto dnech končí v ulici Opletalova, pokračovat budou plynaři. Výkopové práce navazují na ty loňské ve Větrné ulici. Dobrou zprávou pro obyvatele této části města a pro hlavně pro řidiče je to, že vozovka dostane v celé šíři nový povrch. Opletalova ulice by měla být opět kompletně bez omezení průjezdná od poloviny října.

Vrchlického sady - vodovod

Do konce srpna budou výkopy v ulicích Dr. Randy, Na Čihadle, Vrchlického sady a Palackého. SVS zde pokračuje v loňské rekonstrukci vodovodu z roku 1915 a zkorodované kanalizace, pak provede úpravu povrchu komunikací dotčených stavbou. I v tomto případě jsou objízdné trasy vyznačeny po přilehlých komunikacích.

Žižkův Vrch – akce v rámci IPRM se prolínají s rekonstrukcemi sítí

Na Žižkově Vrchu se práce na obnově sídliště v rámci IPRM prolínají s obnovou kanalizace a plynovodu. Týká se to ulic Nádražní, U Balvanu, Skřivánčí, Na Kopci, Řetízková a Lužická.

Další výkopy jsou do konce září naplánovány v ulicích Vilová nebo Žídkova, kde se opravuje vedení plynu. V Revoluční se bude do konce září rekonstruovat kanalizace a vodovod, stejně jako v Dlouhé, která bude kvůli výkopům SVS uzavřena do poloviny října. Poté ulice dostane provizorní povrch a v příštím roce nastoupí plynaři.

Další uzavírky na komunikacích ve městě

Lidická bude důstojnou pěší zónou

Do konce srpna budou zahájeny také práce na obnově spodní části Lidické ulice. Během července byla i zde dokončena rekonstrukce vodovodu a kanalizace, nyní probíhají přípravy na přeměnu této části města na pěší zónu s novým veřejným osvětlením a stromy. Lidická ulice se tak stane důstojným vstupem do centra z ulice 5. května. „Všechny provozovatele obchodů a služeb v Lidické ulici jsme informovali včetně předání kontaktů na stavbyvedoucího, zásobování nebude během prací narušeno a obchody zůstanou přístupné ro zákazníky,“ říká Pavel Kozák, vedoucí odd. správy komunikací a dodává: „Pohyb v Lidické bude samozřejmě vyžadovat toleranci a opatrnost, i když se budeme snažit vyjít všem maximálně vstříc, lidé se budou pohybovat na stavbě a je potřeba k tomu takto přistoupit.“ Zatímco pěší zóna by měla být do zimy hotová, oprava mostu v Lidické si vyžádá důkladný zásah a je v plánu na příští období. 

Město letos za opravy chodníků zaplatí 5 milionů

Opravy chodníků hradí město ze svého rozpočtu. „Letos opravujeme chodníky ve městě za cca 5 milionů korun. Tyto peníze kromě chodníků zahrnují i velkoplošnou opravu povrchu v Sadové ulici v úseku Fügnerova – U Balvanu,“ konstatuje náměstek primátora Miloš Vele.

Povrch jabloneckých chodníků mimo centrum města tvoří v převážné většině litý asfalt, který v současné době dožívá. Tato situace je patrná zejména ve Mšeně. Po chodnících Mládí, Rabasova a Pobřežní došlo letos na opravu chodníku v ulici U kostela. V současné době se pracuje na pravostranném chodníku v ulici Palackého od křižovatky s ulicí U Hřiště směrem do centra města. „Jedná se o první etapu tohoto chodníku, pokračovat směrem do Mšena budeme v příštím roce,“ dodává Vele.

Opravy se letos dočkal také rozbitý chodník v Mánesově ulici v úseku Palackého – Rybářská. Na křižovatce Mánesova – Vysoká – Pasecká přibydou kromě nových povrchů na chodnících také nové bezbariérové přechody pro chodce s prvky pro nevidomé. Z důvodu pokládky kabelů nízkého napětí bude do konce září rozkopaný chodník v ulici U Balvanu v úseku Skřivánčí – Wolkerova. Hotová je oprava chodníku na křižovatce Mlýnská – Podhorská a chodník v ulici Na Palouku. Hotovo už je v ulici Větrná, Hasičská a v Pražské u pivovaru, kde prošlo opravou i zábradlí. V Kokoníně dostal nový povrch za 300 tisíc korun přístupový chodník ke kulturnímu domu.

Vytvořeno 8.8.2014 14:05:34 | přečteno 2460x | Petr Vitvar
load