Vyjádření města k „panice“ kolem využití budovy bývalé porodnice

01.08.2014 - Chápeme obavy obyvatel města o osud jedné z výrazných budov v Jablonci nad Nisou a z přílivu nepřizpůsobivých občanů z důvodu nedostatku informací. Budova bývalé porodnice v Turnovské ulici je v majetku Libereckého kraje.

Stanovisko Libereckého kraje:

„Liberecký kraj uzavřel na podzim roku 2013 kupní smlouvu se společností Varopa s.r.o., kdy předmětem koupě byl objekt bývalé porodnice v ulici Turnovská, v Jablonci nad Nisou, a to za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 18.000.000 Kč.  Společnost Varopa s.r.o. zaplatila Libereckému kraji pouze část kupní ceny - 1. mil. Kč.

V rámci uskutečněného prodeje Liberecký kraj neměl stanoveny žádné podmínky spojené s budoucím využitím objektu bývalé porodnice v ulici Turnovská, v Jablonci nad Nisou, a proto neměl žádné oficiální informace o případném  budoucím využití objektu ze strany společnosti Varopa s.r.o.  Jelikož nebyla doplacena druhá část kupní ceny, je objekt bývalé porodnice v ulici Turnovská, v Jablonci nad Nisou stále ve vlastnictví Libereckého kraje.“

Primátor Petr Beitl deklaroval osobním dopisem hejtmanovi Libereckého kraje ze dne 29. 7. 2014 připravenost vstoupit do jednání o dalším osudu této budovy. „Důrazně odmítám informace, které kolují mezi lidmi a na sociálních sítích o záměrech města nastěhovat do budovy bývalé porodnice nepřizpůsobivé občany a občany pobírající sociální dávky. Osobně se zasadím o to, aby jednání s krajem vyšla ve prospěch obyvatel Jablonce. Bezpečí a klid občanů je pro mě prioritou,“ říká Petr Beitl. 

Dle vyjádření místního stavebního úřadu nebylo do dnešního dne požádáno o změnu využití objektu.

Bývalá dětská nemocnice bude domovem pro seniory

Bývalá dětská nemocnice v ulici Petra Bezruče je ve vlastnictví města a v současné době již je na úřední desce magistrátu zveřejněn záměr pronájmu společnosti Senior holding, s. r. o. za účelem investiční výstavby domova pro seniory. Pronájem objektu je tedy podmíněn jasným budoucím využitím. Vedení města jasný záměr s objektem bývalé dětské nemocnice několikrát deklarovalo na setkáních s občany i v Jabloneckém měsíčníku, který vydává radnice.

Odkaz na úřední desku: https://www.mestojablonec.cz/redakce/index.php?lanG=cs&clanek=1125&slozka=23&xsekce=1124&detail_claim=10184&

Vytvořeno 1.8.2014 14:04:26 | přečteno 4840x | rudolfova
load