Výběrové řízení odstartuje další projekt IPRM

, autor: Petr Vitvar

16.01.2014 - Zastupitelé na prosincovém zasedání schválili vyhlášení výběrového řízení na realizaci projektu Obytného souboru Řetízková a otočka MHD na Žižkově Vrchu, který spadá do Integrovaného plánu rozvoje města (IPRM). Žádost o dotaci schválilo již říjnové zastupitelstvo. Stavba ve dvou etapách by měla začít v dubnu 2014, termín dokončení je plánovaný na květen 2015.

„Výběrové řízení bylo vyhlášeno dle zákona o zadávání veřejných zakázek jako podlimitní otevřené, avšak v přísnějším režimu tzv. významné zakázky. Důvodem je časová, místní a věcná souvislost investičních akcí, které hodlá město v rámci IPRM v letech 2014 a 2015 realizovat a jejichž předpokládaná hodnota by mohla přesáhnout částku 50 milionů korun,“ říká náměstek primátora Petr Vobořil.

„Žádost o dotaci jsme předložili v prosinci loňského roku u poskytovatele na Centru pro regionální rozvoj v Hradci Králové, nyní probíhá její hodnocení. Celkové náklady akce činí téměř 28 mil. Kč, požadovaná dotace z EU přesahuje 22 milionů korun, město se bude spolupodílet necelými šesti miliony. Přesnou částku však budeme znát až po ukončení výběrového řízení na dodavatele stavby,“ uvádí vedoucí oddělení dotací a manažerka IPRM Iveta Habadová.

Hlavním cílem projektu, rozděleného do dvou etap realizace, je úprava prostoru konečné stanice městských autobusů, rekonstrukce komunikací včetně chodníků a veřejného osvětlení, které jsou v této části města ve značně špatném stavu, řešení kontejnerových a parkovacích stání, jichž je na sídlišti nedostatek. Projekt zahrnuje také úpravu zeleně a výměnu či doplnění městského mobiliáře a drobných herních prvků.

„Setkáváme se s námitkami, proč se město soustřeďuje pouze na Žižkův Vrch a zanedbává ostatní části města. Důvod je jednoduchý – v roce 2009 schválilo ministerstvo pro místní rozvoj Jablonci Integrovaný plán rozvoje města pro vymezenou zónu Žižkův Vrch a okolí. Tímto rozhodnutím město získalo více jak 4 miliony eur z evropských dotací, které však byly určené pouze na rekonstrukce bytových domů a úpravu veřejných prostranství jen v jedné vymezené zóně města, v našem případě na Žižkově Vrchu. Tato lokalita byla posuzována v počátku společně se sídlišti Mšeno a Šumava, avšak právě Žižkův Vrch splnil nejvíce povinných kritérií. A tak finance, které má město k dispozici, nelze použít na rekonstrukci ulic či chodníků v jiných částech města, ale pouze a výhradně ve vymezené zóně striktně ohraničené ulicemi Skřivánčí, Vodní, Havlíčkova, Nádražní, U Balvanu, Poštovní, Liberecká, Polní, U Nisy, Na Můstku, Plynární, Na Výšině a Pasířská,“ uzavírá Petr Vobořil.

Loga IPRM - EU - MMR 2012

Vytvořeno 16.1.2014 7:31:50 | přečteno 1926x | Petr Vitvar
load