Vedení města mění parkovací zvyklosti v Jablonci

15.01.2013 - Rada města vydala nové nařízení o určení míst ke stání na místních komunikacích, které rozšiřuje parkovací plochy ve městě Jablonec nad Nisou, upravuje prodej parkovacích karet a řeší také dobu a zpoplatnění parkování.

„Přijali jsme toto nařízení, abychom přispěli k navrácení života do centra města. Stávalo se, že parkoviště v centru byla po celý den obsazena vozidly s parkovacími kartami a člověk, který si potřeboval během dne ve městě nakoupit nebo něco vyřídit, neměl možnost zaparkovat. Nová koncepce parkování by měla pomoci jednak podnikatelům, zejména obchodníkům, z hlediska vyšší návštěvnosti jejich zákazníků a také by měla podpořit a zvýšit návštěvnost turistů Jablonce,“ vysvětluje primátor města Petr Beitl.

Nové nařízení rozšiřuje nové parkovací plochy např. o plochu v ulici Lipánská na místě bývalé tržnice, na Dolním náměstí, před zimním stadionem nebo v ulicích Korejská či Smetanova.

Novinkou je také čas zpoplatnění – parkovací místa budou zpoplatněna pouze ve všední dny a to od 8 do 18 hodin. O sobotách, nedělích a svátcích bude parkování v Jablonci zdarma. Nově je také počítáno s první půlhodinou parkování na určitých parkovištích v centru města zdarma. „Tuto dobu pokládáme za nezbytně nutnou pro rychlý nákup například v lékárně,“ dodává primátor.

Od ledna 2013 již magistrát města pro některé lokality nevydává parkovací karty. Na těchto a dalších plochách, jejichž seznam bude po schválení zastupitelstvem zveřejněn na webových stránkách města, nebude parkování s kontrolní (parkovací) kartou umožněno. Kontrolní karty vydané na výše zmíněné plochy platí až do uplynutí platnosti uvedené na kartě.

„Parkovné v parkovacích automatech se stále platí v původní výši, jakmile budou splněny veškeré technické parametry a dovolí klimatické podmínky, bude parkovné vybíráno dle nového ceníku schváleného Radou města v prosinci 2012,“ říká Pavel Kozák, vedoucí odd. správy komunikací. O spuštění nové koncepce parkování budou občané informováni na webu města a v médiích.

Vytvořeno 15.1.2013 13:37:30 | přečteno 2192x | Petr Vitvar