V získávání dotací a dodržování podmínek je Jablonec úspěšný

, autor: Petr Vitvar

14.11.2013 - K naprosté spokojenosti proběhla ve středu 13. listopadu na jabloneckém magistrátě kontrola udržitelnosti čtyř akcí v zóně Integrovaného plánu rozvoje města (IPRM) Žižkův Vrch a okolí. Zástupci poskytovatele dotace, Centra pro regionální rozvoj (CRR) z Hradce Králové, nenašli nejmenší pochybení.

„Jednalo se o fyzickou kontrolu na místě. Kontroloři ověřovali aktuální stav projektů včetně povinné publicity o spolufinancování z Evropské unie. Poté proběhla na oddělení dotací kontrola obsahů archivačních složek těchto projektů,“ vysvětluje vedoucí oddělení dotací a manažerka IPRM Iveta Habadová a dodává, že pracovníci CRR byli naprosto spokojení: „V protokolech je uvedeno - bez připomínek.“

Kontrolou prošly čtyři projekty: Výstavba pěších komunikací (propojení Na Vršku - U Nisy a Budovatelů - Nová Pasířská), Sportovní a dětská hřiště Nová Pasířská, Lesopark Žižkův Vrch a Revitalizace vnitrobloku bytového komplexu Řetízková, Na Kopci a Skřivánčí.

Projekt výstavby pěších komunikací realizovalo město v roce 2010. Cílem bylo propojit ulice Budovatelů – Nová Pasířská a Na Vršku – U Nisy. „Vznikla nová spojující schodiště a chodníky včetně zábradlí a vodících linií pro nevidomé,“vzpomíná náměstek primátora Petr Vobořil. Stavba tehdy přišla na 2,5 mil. korun, přičemž dotace činila dva miliony.

Hřiště v Pasířské vznikla v roce 2011 nákladem 7 milionů korun, EU se podílela dotací ve výši 85%. „Před rekonstrukcí byla všechna čtyři hřiště v nevyhovujícím stavu - tvořily je zbytky herních prvků, které již neodpovídaly bezpečnostním normám,“ komentuje projekt Habadová.

V létě 2011 se začalo s revitalizací vnitrobloku bytového komplexu ohraničeného ulicemi Řetízková, Na Kopci a Skřivánčí. „Sadové úpravy včetně kácení vytipovaných dřevin, veřejné osvětlení, nový mobiliář i herní prvky, nová kanalizace, úprava zpevněných ploch, schodišť a kontejnerového státní, izolace obvodových suterénních stěn objektů byly předmětem tohoto projektu,“popisuje změny Vobořil s tím, že celé dílo stálo necelých 5,5 milionu Kč a dotace z Evropské unie byla ve výši 85%.

Projekt Lesoparku Žižkův Vrch si vytkl za cíl obnovu léta zanedbávaného zpustlého území se zelení poničenou sněhovou kalamitou v říjnu 2009. „Náklady na revitalizaci území se rovnaly 17 milionům korun, přičemž město se podílelo necelými čtyřmi miliony,“ upřesňuje náměstek Vobořil. Otevřený byl na podzim roku 2012 a už rok tak slouží veřejnosti.

IPRM pro vymezenou zónu Žižkův Vrch a okolí schválilo městu Ministerstvo pro místní rozvoj v březnu 2009, dohoda mezi ministerstvem a městem byla uzavřena v červenci téhož roku. Jablonci byla přidělená dotace z EU ve výši téměř 4,4 mil. eur (přibližně 120 mi. Kč). Od té doby město vyhlásilo celkem šest výzev – čtyři na rekonstrukce bytových domů, kde mohli o dotace žádat kromě města také majitelé bytových domů, a dvě na revitalizaci veřejných prostranství.

Letos v dubnu skončila 5. výzva IPRM na regeneraci obytných domů. Zůstalo v ní nevyčerpaných téměř 16 milionů korun z evropských dotací. Přesunuly se do výzvy na revitalizaci veřejných prostranství a navýšily tak třicetimilionovou alokaci. Proto se město rozhodlo pokračovat v úpravách veřejných prostor, které projednalo s veřejností už v roce 2010.

Nejbližší akcí je žádost o dotaci na projekt Obytný soubor Řetízková a otočka MHD na Žižkově Vrchu, kterou schválil Řídící výbor IPRM koncem září, zastupitelstvo města o měsíc později. Celkové výdaje jsou vyčíslené na necelých 28 mil. Kč, dotace z EU ve výši 85 % by měla být něco přes 22 mil. Kč, město by se podílelo tedy necelými šesti miliony korun.

Loga IPRM - EU - MMR 2012

Dalš informace

Vytvořeno 14.11.2013 15:07:49 | přečteno 1531x | Petr Vitvar