V prvním čtvrtletí město hospodařilo dobře

25.05.2012 - Zastupitelstvu byla předložena zpráva o plnění rozpočtu v prvním čtvrtletí roku 2012. Za toto období je převis příjmů nad výdaji více než 50 milionů korun.

V příjmových položkách je patrný příznivý vývoj v oblasti daňových příjmů (plnění 27,6% vzhledem k upravenému rozpočtu) nebo kapitálových příjmů, kde jsou příjmy například z prodeje pozemků. Čerpání výdajů odpovídá předem schválenému plánu. Běžné výdaje zahrnují prostředky na činnost magistrátu a městské policie, příspěvky na provoz městských organizací, svoz a likvidaci odpadů  apod.  Čerpání běžných výdajů je ve výši 18,6%. Kapitálové výdaje (plněny z 6,1%) zahrnují zejména akce z odboru rozvoje – např. infrastruktura v ulici Široká nebo IPRM Žižkův Vrch. Ke splácení úvěrů dochází dle splátkových kalendářů. Investice do staveb města – např. generální oprava technologie v bazénu si vyžádala necelých 90 tisíc korun, 160 tisíc stála projektová dokumentace k rekonstrukci archivu stavebního úřadu v suterénu radnice. Za projektovou dokumentaci město vydalo celkem přes 600 tisíc korun, tato částka zahrnuje např. výdaje za znalecký posudek k zajištění skalního masivu nad Libereckou ulicí nebo částku za projektovou dokumentaci na zateplení bytových domů Na Vršku. Kácení a ošetření dřevin v Lesoparku na Žižkově vrchu si vyžádalo 960 tisíc, zhruba stejná částka byla vynaložena na opravy přístavby lehkoatletické haly.

Rozpočtové změny schválené zastupitelstvem ve čtvrtek 24. května se týkaly zejména přijatých dotací z Ministerstva vnitra na projekty prevence kriminality nebo dotace z fondu požární ochrany Libereckého kraje. Další rozpočtové změny se týkaly přesunu finančních prostředků v rámci odborů magistrátu města.

Ing. Vele okomentoval, že součástí těchto rozpočtových změn je i zahrnutí příjmů z místních poplatků za výherní hrací přístroje a videoloterijní terminály ve výši 1 713 tis. Kč, což jsou doplatky z r. 2011 do rezervy města a tyto prostředky částečně pokryjí dvou milionový příspěvek Dopravnímu sdružení obcí Jablonecka na MHD. „Do rozpočtu též zapojujeme 1,3 milionu na případnou likvidaci sinic na přehradě. V této částce je zahrnuta jak aplikace chemické látky, tak monitoring kvality vody a odborný dohled. O použití chemické látky v případě potřeby rozhodne rada města,“ doplnil náměstek Vele.

Schváleno bylo také použití finančních prostředků na opravy základních škol ve výši 1 850 tis. Kč. „Konkrétně 250 tis. Kč na výměnu podhledů v šatnách a přilehlých prostorách v ZŠ Na Šumavě, dále 600 tis. Kč na vestavbu odloučeného MŠ Lovecká do ZŠ Sokolí a 1 000 tis. Kč na opravy v ZŠ Mozartova, kde se jedná o generální opravu rozvodu TUV, opravu střechy na budově tělocvičny,“ vypočítává Ing. Renata Vítová, vedoucí odboru ekonomiky.

Zastupitelstvo schválilo i o poskytnutí příspěvku ve výši 50 tisíc korun Severočeskému muzeu v Liberci na opravu secesní mozaiky v hrobce Pfeiffer Karl na hřbitově v Jablonci nad Nisou.

Vytvořeno 25.5.2012 12:10:59 | přečteno 2126x | Petr Vitvar