V Jablonci je zájem o volební lístky i účast v komisích

, autor: archiv MMJN

11.10.2013 - Distribuce volebních lístků pro předčasné sněmovní volby vyhlášené prezidentem republiky na 25. a 26. října do jednotlivých obcí České republiky je zajišťována centrálně. Teprve až volební lístky dorazí na radnici, začne jejich třídění do obálek a roznášení jednotlivým voličům ve městě. Vzhledem ke zkráceným termínům na přípravu voleb budou hlasovací lístky dodány na radnici až v týdnu před volbami, konkrétně během dne 16. 10. 2013.

„Zákonný termín pro doručení volebních lístků voličům je jeden den před konáním voleb. Ukončení roznosu hlasovacích lístků ve volebních okrscích v Jablonci předpokládáme kolem 23. října,“ říká tajemník magistrátu Marek Řeháček. Pokud se stane, že někdo hlasovací lístky neobdrží do schránky, budou stejně jako při jiných volbách, k dispozici přímo ve volebních místnostech. Již nyní je možné na www.kraj-lbc.cz nalézt registr kandidátů politických stran a hnutí, jejichž kandidátní listiny byly zaregistrovány pro volby do Poslanecké sněmovny PČR v Libereckém kraji s údaji o kandidátech v podobě, jak budou uvedeny na hlasovacích lístcích.

Letos se jablonecký magistrát také setkal s velkým zájmem veřejnosti o práci ve volebních komisích. „Museli jsme odmítnout více než sto zájemců,“ říká Pavlína Reichelová, vedoucí oddělení organizačního a personálního, která má v Jablonci volby na starosti. Politické strany, politická hnutí a koalice mají ze zákona o volbách do Parlamentu ČR oprávnění delegovat členy do okrskových volebních komisí. Tito delegáti pak mají zákonem stanovenou přednost před dobrovolníky jmenovanými primátorem města. Už před uplynutím zákonem stanoveného termínu převýšil počet delegátů politických stran stanovený minimální počet členů okrskových volebních komisí o 83 lidí. Některé z komisí tak budou mít i 9 členů.

„Pokud by se do konání voleb do Poslanecké sněmovny PČR tj. do 25. 10. 2013 uvolnilo místo v některé komisi, a bylo potřeba doplňovat do stanoveného minimálního počtu členů komise, budeme zatím odmítnuté zájemce oslovovat s nabídkou dojmenování do okrskové volební komise. Za ochotu pomoci při zabezpečení voleb všem zájemcům mnohokrát děkujeme a jejich nabídky si velice vážíme,“ říká Pavlína Reichelová

Změny v umístění volebních místností

Z důvodu probíhajících stavebních prací na Střední škole služeb a řemesel, Smetanova 66 přemístil magistrát volební místnosti (tj. č. 14 a 15) do nejbližšího zařízení v majetku města, tj. do Základní školy, Na Šumavě 43. K další změně dochází v Kokoníně, kde volební místnosti okrsků 46 a 47, dříve se nacházející v Kulturním domě Kokonín, jsou přesunuty do Základní školy Kokonín, budova Rychnovská 215 (poblíž fotbalového hřiště v Kokoníně).

Další informace

Vytvořeno 11.10.2013 14:17:50 | přečteno 2445x | Petr Vitvar
load