V 1. čtvrtletí roku 2013 město hospodařilo dobře

, autor: Markéta Hozová

24.05.2013 - Za období leden až březen 2013 jsou celkové příjmy ve výši 202 671 000 Kč a celkové výdaje ve výši 150 136 000 Kč. Příjmy převyšují výdaje o 52 535 000 korun.

„Příjmy se daří naplňovat rovnoměrně, příznivý vývoj jsme zaznamenali zejména u daňových příjmů, které tvoří 57% příjmů do městské pokladny,“ hodnotí hospodaření města náměstek Vele.

Výdaje města odpovídají předem schválenému plánu. Běžné výdaje jsou čerpány z 19%, zahrnují prostředky na činnost magistrátu a městské policie, příspěvky na provoz městským organizacím, dopravní obslužnost, svoz a likvidaci odpadů atd. Ke splácení úvěrů dochází dle splátkových kalendářů.

Kapitálové výdaje jsou zatím plněny z 3,9 %. Jedná se o využití finančních prostředků např. na budování archivu stavebního úřadu v budově radnice za 3,2 milionu korun, nebo výdaje na přístrojové vybavení mamografického pracoviště v nemocnici ve výši 584 tisíc korun. „V případě archivu se jedná o finance vynaložené na stavební práce, technický dozor, autorský dozor a koordinátora práce,“ doplňuje náměstek Vobořil.

Rozpočtová opatření

Zastupitelé schválili 5. rozpočtová opatření spočívající např. v zařazení dotace od Úřadu práce na výkon pěstounské péče ve výši 440 tisíc korun, dále příjem z dividend od SKS ve výši 3 300 tisíc korun, pro zahájení stavby otočky autobusů u nádraží ČD bylo z rezervy uvolněno 200 tisíc korun, čerpání z rezervy na opravy ve výši 3 500 tisíc korun zejména na opravy základních a mateřských škol, které by se měly provádět během prázdnin. Z těchto akcí se jedná například o výměnu oken v MŠ Havlíčkova, sociální zařízení v ZŠ Mozartova nebo opravy kanalizace a kotle v MŠ Střelecká.

Dále zastupitelé vzali na vědomí radou města schválená rozpočtová opatření, která se týkala zejména čerpání rezervy na opravy. Z této rezervy byly uvolněny 3 miliony korun na rekonstrukci smuteční síně na jabloneckém městském hřbitově. „Nedůstojný stav smuteční síně si uvědomujeme už dlouho, proto jsme po dohodě s provozovatelem hřbitova přistoupili k její rekonstrukci,“ říká náměstek pro ekonomiku Miloš Vele.

„Rozsáhlými opravami projde střecha, jejíž krovy napadla dřevomorka - provedeme opravy vnitřních instalací, vyměníme okna, opravíme fasádu a staticky zajistíme narušené sloupy ve vstupní části,“vypočítává vedoucí odboru správy majetku města Jaroslava Čechová. V rámci rekonstrukce dojde i k výměně chladicího boxu.

Náměstek Vele dále okomentoval potřebnost oprav v Plaveckém bazénu, které by měly vyjít na 750 tisíc korun. „Prostředky budou použity na generální opravu sprch mužů ve 2. patře. Bude provedeno vybourání podlah až na nosnou konstrukci, nové izolace, výměna gulí a nové dlažby.“

Vytvořeno 24.5.2013 12:03:05 | přečteno 1753x | Petr Vitvar
load