Úpravy v Tyršově parku pokračují

, autor: Petr Vitvar

21.09.2012 - Ještě na podzim letošního roku budou pokračovat úpravy v Tyršově parku ošetřováním a kácením stromů. Na přelomu srpna a září došlo k odstranění, zasypání a zatravnění nevyužívaných a poškozených betonových prvků – vodní nádrže a fontány. Zároveň s tím pracovníci technických služeb zkontrolovali a opravili dešťovou kanalizaci a vpustě v celém parku. Na podzimní období jsou naplánovány další zásahy, a to do stromového patra, kde proběhne ošetření a kácení vybraných dřevin.

Ošetření se týká 41 stromů. „Jedná se převážně o bezpečnostní řez,“ vysvětluje Jitka Lochovská, vedoucí odd. správy veřejné zeleně. „To znamená, že odstraníme zavěšené, zlomené či suché nebo jinak poškozené větve,“ dodává.  V menší míře pak bude proveden výchovný řez a takzvané redukční řezy. Ty spočívají ve zkrácení větví za účelem snížení těžiště a zvýšení stability stromu. „Ke kácení byly vytipovány stromy, které nevyhovují z bezpečnostního hlediska nebo stromy, které v minulosti nebyly vysazeny na vhodné místo“ dopňuje Lochovská. Důležité je samozřejmě i estetické hledisko.

„Snažíme se Tyršovu parku vracet jeho původní tvář. Náklady na zásahy do zeleně jsme odhadli přibližně na 200 tisíc korun, ale skutečná částka bude známá až po výběrovém řízení na dodavatele prací. Na jaro příštího roku, pokud rozpočet dovolí, plánujeme obměnu stávajícího mobiliáře,“ představuje další plány radnice náměstek primátora Miloš Vele.

Další informace

Vytvořeno 21.9.2012 14:30:31 | přečteno 1681x | Petr Vitvar
load